Krátké zamyšlení nad reputačním rizikem

O reputačním riziku mluvíme zpravidla v souvislosti s negativní publicitou, kdy hrozí, že zveřejnění určité informace, bez ohledu na to, zda je tato informace pravdivá či nikoliv, by mohlo způsobit ztrátu důvěry klientů, obchodních partnerů nebo akcionářů a v konečném důsledku vést k finanční ztrátě nebo i k ukončení činnosti dané společnosti na trhu.

V rámci analýzy rizik bychom se měli pokusit odhadnout, jaký dopad na business by tato negativní publicita mohla mít, a jaká je pravděpodobnost, že tato skutečnost nastane.

Častou chybou, obzvláště začínajících analytiků, je odvíjet úroveň reputačního rizika jen od počtu dnů, po které se bude daná informace v mediích objevovat a dále pak, zda se bude jednat o média místní, národní nebo mezinárodní.

Příliš neřešte, jak dlouho se o dané kauze bude psát nebo mluvit, protože v okamžiku, kdy se daná informace objeví na internetu, a vězte, že ona se tam objeví, bude se pod ní nacházet i sáhodlouhá diskuse a hlavně, ta informace tam bude stále.

To, zda bude daná kauza plnit stránky bulváru a nejrůznějších seriózních plátků, je dáno především atraktivitou dané kauzy pro čtenáře, posluchače, diváky a jiné zájmové skupiny, které mohou mít zájem tuto poptávku i přiživit. A ona atraktivita pak vychází především z toho, zda jste nějakým zásadním způsobem pochybili a jak snadno lze vaše pochybení dokázat.

Zkuste zapátrat po tom, zda už se někdy nějaká vám podobná společnost s takovou negativní publicitou setkala, a jaký to na ní mělo dopad. Ale negeneralizujte, protože ono v tomto případě strašně záleží na detailech.

Podstatné totiž není jen, co se stalo, ale i komu se to stalo, kde, za jakých podmínek a rovněž jak na to daná společnost reagovala. To, co jedné společnosti projde prakticky bez povšimnutí, s minimálním nebo žádným dopadem, může být pro druhou společnost naopak zničující. Vezměte si třeba takovou medializaci bezpečnostního incidentu, který souvisí s únikem informací, defacementem nebo nedostupností určité služby.

Pokud např. uniknou osobní údaje o pacientech a podstoupených zákrocích, přestanou do dané nemocnice pacienti chodit, co myslíte? Jistěže ne, protože do jiné to mají daleko a hlavně, informace o tom, že tam chodí i soused není nijak překvapivá, když je v daném městě jen jedna. Stejně tak může mít uniklá informace o tom, že nějaká celebrita podstoupila estetický zákrok, i pozitivní dopad. A naopak informace o nadprůměrně vysokém počtu úmrtí při banálních operacích na soukromé klinice, danou kliniku zcela jistě poškodí.

Pak tu máme pozměněné webové stránky nebo průnik do systému. Občas se to stane. V médiích se objeví screenshot hacknuté stránky, organizace danou zranitelnost odstraní, stránky vrátí do původního stavu, a pokračuje ve své činnosti normálně dál. A dopad? Žádný, tedy pokud nejste certifikační autorita nebo organizace, u které se předpokládá vysoká úroveň bezpečnosti.

A stejně tak je to i s nedostupností služeb. Samotná nedostupnost dané služby může způsobit značnou škodu, to jistě ano, nicméně medializace dané skutečnosti nikoliv, tedy pokud nejste ISP, poskytovatel cloudu, nebo hostingu, a nemáte na vysoké dostupnosti postaven váš business.

Asi není potřeba uvádět jména konkrétních společností, kterých se výše uvedené příklady týkají, Věřím, že jistě sami přijdete na to, které to jsou a vzpomenete si i na spoustu dalších. Můžeme však formulovat následující závěr, který sice není nijak překvapivý, ale…

Vězte, že pokud nebude příčinou incidentu vaše naprosté selhání, a nedojde k poškození zdraví, ztrátě na životech nebo vaši klienti neutrpí nějakou materiální nebo finanční ztrátu, tak za pár dní už zpravidla nikoho tato kauza nebude zajímat a zveřejnění této skutečnosti bude mít minimální, ne-li žádný dopad na váš business.

Ovšem pozor, nezapomínejte na to, že dost záleží na tom, jak budete v takové situaci komunikovat, ale o tom až příště.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: ,


K článku “Krátké zamyšlení nad reputačním rizikem” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: