Jak přispět na provoz a rozvoj tohoto webu

Na provoz tohoto webu může přispět buď tím, že se sami aktivně zapojíte do tvorby jeho obsahu anebo že zašlete finanční částku v libovolné výši na účet číslo 170101306/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.