Jak na optimální uspořádání pomůcek na desce pracovního stolu

Na obrázku je zachyceno optimální rozložení pracovních pomůcek, tzv. Czermackova varianta, na desce typického kancelářského stolu.

V návrhu jsme vycházeli ze starších studií Leffinqwell-Bronštejn, které jsme obohatili o současné poznatky a trendy v oboru.

Celý stůl jsme rozdělili do 12 sektorů označených v horizontálním směru písmeny A, B, C a ve vertikálním směru pak čísly 1, 2, 3, 4. Na jednotlivé sektory se tak můžeme snadno odkazovat pomocí jejich souřadnic. Už na první pohled je i laikovi jasné, že celá plocha stolu je téměř bezezbytku využita.

Je zde patrná kumulace předmětů v sektorech A1 až B4 a překvapující prázdnost v sektoru C2. Toto zdánlivé nehospodárné využití prostoru v sektorech C2 je však nanejvýš žádoucí, neboť umožňuje efektivní manipulaci dokumenty a práci s více zdroji, a dosahování synergických efektů, jak bude vysvětleno dále.

Za výjimečně zdařilé považujeme umístění stolní lampy s ramenem, využívanou především při práci v noci, v sektoru A1, přičemž zdroj světla je rovněž možno přesunout díky otočnému ramenu a kloubu lampy za monitor a dosáhnout tak příjemného, oči chránícího osvětlení.

Telefon jsme umístili do sektoru C1, což umožňuje v průběhu telefonního rozhovoru ovládat pravou rukou počítač prostřednictvím klávesnice a myši, psaní poznámek, pití kávy a konzumaci přinesené svačiny. Toto uspořádání oceníte obzvlášť během dlouhotrvajících telekonferencí, ke kterým slouží i náhlavní souprava odložená v sektoru B1.

Naprosto logické se pak jeví umístění LCD panelu v dominantním sektoru A2, a klávesnice a myši v sektoru C2, přičemž prázdné místo v sektoru B2 lze využít k efektivnímu odsunutí klávesnice a myši v době kdy s ní nepracujete a uvolnění sektoru C2, který může být následně využit pro rukou psané poznámky, čtení denního tisku nebo konzumaci potravin.

Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá především v tom, že vám při konzumaci donesených potravin nepadají drobky do klávesnice a nedochází tak ke znečištění pracovních pomůcek. Sektor C3 se vůbec jeví jako velice ergonomický pro umístění psacího bloku (v Bronštejnově modelu se nacházel v sektoru B5, ovšem pozor, zde byla použita matice 5×2.)

Dále si všimněte umístění šálku s kávou v sektoru B3, kterou lze odsunout i do sektoru A3, případně i B4. Původní umístění v sektoru B1 se ukázalo jako naprosto nevhodné, neboť způsobovalo příliš mnoho problémů, především jeho převrhnutí a vylití. Výhodnější se proto jeví umístění nápoje do sektoru B3, kde s ním může být manipulováno bez většího rizika.

Sektor A3 pak může být využit pro umístění klasického papírového kalendáře a ještě zbyde prostor na umístění další nádoby s vodou. Sektor A4 pak slouží k umístění již nepotřebných dokumentů, které nechcete nebo nemůžete vyhodit. Do tohoto sektoru můžete umístit i staré přečtené noviny. K vršení dokumentů v sektoru A4 dochází naprosto přirozeným způsobem a hlavně ani vyšší hranice nebrání v plnění pracovních povinností, které se odehrávají v ostatních sektorech. Asi už tušíte, že do sektoru C4 pak můžete umístit aktuální dokumenty, se kterými právě pracujete.

V případě, že jste leváci, není problém uspořádání pomůcek zrcadlově převrátit. V další studii se pak zaměříme i na uspořádání pomůcek ve tří a čtyřdílném zásuvkovém kontejneru, který se u psacího stolu zpravidla nachází.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.


K článku “Jak na optimální uspořádání pomůcek na desce pracovního stolu” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: