IT Governance

Pojem IT Governance prosazuje ISACA někdy od poloviny 90. let minulého století. Ač všichni o IT governance mluví, tak málokdo dovede vysvětlit, co to vlastně je. Je IT governance jen další buzzword?

IT governance je zaměřeno na strategické řízení IT, které by mělo vycházet ze strategických business plánů společnosti. Strategii IT definuje jeho vrcholový management, zastoupený nejčastěji CIO (Chief Information Officer), který též zajišťuje komunikaci mezi IT a obchodními útvary a odpovídá vrcholovému managementu dané společnosti. CIO definuje organizační strukturu a poslání jednotlivých útvarů, předkládá stávající možnosti a omezení IT, definuje požadavky na zdroje, pravidla, způsob měření a kontrol, např. dle COBIT.

IT management podléhající CIO je naproti tomu zaměřen na taktické a operativní řízení uvnitř IT. Jeho cílem je zajišťovat každodenní dodávku služeb, které IT svým zákazníkům poskytuje a to v požadované kvalitě. IT management se zabývá řešením problémů, které souvisí s běžným vývojem, zaváděním a provozem informačních systémů např. dle ITIL.

IT Governance by se dal za použití COBIT definovat např. takto: 

 • Strategický soulad (Strategic Alignment) – IT strategie by měla být vytvářena na základě business strategie. Bohužel spousta firem toto jednoduché pravidlo nepochopila a snaží se vytvářet IT strategii bez toho, aniž by detailně znala business cíle.
 • Dodávání hodnoty (Value Delivery) – IT by mělo přispět ke snížení nákladů, vyšším výnosům a tedy i lepšímu zhodnocení investic, měřené např. jako ROI.
 • Řízení zdrojů (Resource Management) – předpokladem pro dodávání hodnoty by mělo být efektivní využití dostupných zdrojů (lidí, aplikací, infrastruktury a informací)
 • Řízení rizik (Risk Management) – business by měl mít určitou záruku, že investice nebude zmařena, a proto by měla být řízena rizika spojená s provozem, pořízením a vývojem.
 • Měření výkonnosti (Performance Measurement) – Aby byla zajištěna požadovaná kvalita, je nutné služby a procesy měřit, vyhodnocovat a optimalizovat. Nezapomínejte, že pokud něco nejste schopni měřit, nemůžete to řídit.
IT Governance

Za pilíře IT governance lze označit: 

 • strategii – jasně formulovaná strategie vycházející z cílů společnosti,
 • procesy – správně navržené a dobře fungující procesy,
 • organizační strukturu – vhodná organizační struktura,
 • zdroje – odpovídající infrastruktura, aplikace, lidé,
 • katalog služeb – seznam služeb, které IT poskytuje,
 • SLA – správně sepsaná smlouva o dodávce služeb,
 • metriky – jasná kritéria a pravidla měření výkonnosti.

Závěr: Business požadavky vedou k investicím do IT zdrojů (to znamená do infrastruktury, aplikací, lidí.) Tyto zdroje jsou pak využívány v rámci procesů, které by měly businessu poskytnout služby a informace, díky kterým může business dosáhnout svých cílů. Procesy, zdroje a cíle musí být systematicky vyhodnocovány, stejně jako rizika, kterým musí společnost čelit, jedině tak lze zajistit, že zdroje budou efektivně využívány. Zavedení metodik typu COBIT nebo ITIL by nemělo být cílem, ale pouze prostředkem k dosažení daného cíle.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “IT Governance” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: