Internetový marketing: podvodné klikání deformuje trh

Reklama na internetu, pokud je správně cílená, může být výhodná pro všechny účastníky trhu, ovšem to by se na něm nesměli nacházet podvodníci.

Reklama zobrazovaná na webových stránkách je výhodná jak pro zadavatele reklamy, tak i pro poskytovatele reklamního prostoru, a případně i pro zprostředkovatele reklamy. Vždy se ale najdou jedinci a organizované skupiny, kteří se budou snažit těchto reklamních systémů, fungujících na principu PPC (Pay Per Click, kdy se platí za kliknutí na reklamní sdělení) nebo PPV (Pay Per View, kdy se platí za zobrazení reklamního sdělení) zneužít ve svůj prospěch nebo k poškození konkurence.

Jde o to, že firma, která se rozhodne k propagaci svých produktů nebo služeb využít internet, má zpravidla na tuto propagaci vyčleněn nějaký rozpočet. Z tohoto rozpočtu je pak strhávána určitá částka za každé kliknutí nebo zobrazení reklamního sdělení. Část připadne poskytovateli reklamního prostoru, tedy provozovateli webu, kde se reklama zobrazuje, a část zprostředkovateli. Potíž je v tom, že v okamžiku, kdy je tento předem schválený rozpočet vyčerpán, tak se reklama přestane na webech zobrazovat.

Této skutečnosti může využít konkurence a úmyslně pak klikat na reklamní sdělení svého konkurenta, vyčerpat jeho rozpočet a docílit tak toho, že její reklamy se budou zobrazovat, avšak reklamy jejího konkurenta nikoliv. Úmyslně klikat však může na reklamní sdělení i poskytovatel samotného reklamního prostoru, který má ze zobrazování reklamy příjem.

Za podvodné klikání můžeme označit takové klikání, kdy je úmyslně klikáno na reklamní sdělení, na které by uživatel normálně nekliknul. Někteří provozovatelé webů své návštěvníky ke klikání na reklamní sdělení na svých stránkách i přímo vybízí. A někdy ani není možné se bez kliknutí na reklamní banner dostat k dalšímu obsahu nebo službám.

Což je zpravidla v přímém rozporu s uzavřenou smlouvou mezi ním a zprostředkovatelem reklamního obsahu. Vzhledem k tomu, že zprostředkovatel reklamního obsahu nemůže efektivně kontrolovat, zda se na některé webové stránce náhodou nějaká taková výzva nenachází, zůstává tato taktika zpravidla i dlouhou dobu bez povšimnutí.

Z klikání na reklamy si některé firmy udělaly i vlastní business, kdy uživatelům internetu vyplácí provizi za to, že reklamní bannery neblokují a klikají na ně. V mnohých případech jsou těmito firmami i vyvíjeni a uživatelům nabízeni roboti, které když si uživatelé na své počítače nainstalují, tak za ně procházejí vybrané webové stránky a klikají na za zobrazené reklamy.

Kromě toho jsou zde rozsáhlé botnety čítající několik tisíc počítačů, tzv. zombií, a jejich uživatelé ani netuší, že právě jejich počítač je součástí tohoto botnetu a poměrně věrně simuluje chování běžného uživatele a kliká na reklamní sdělení nebo nahrazuje reklamy, které by se uživateli při surfování normálně zobrazily, za své vlastní.

Závěr: Podvodné klikání deformuje trh, protože zadavatel reklamy sice dosahuje vysokého počtu zobrazení a prokliků, ale už nedochází ke konverzi, při které se z konzumentů reklamy a návštěvníků webu stávají klienti, kteří si pořizují propagovaný produkt nebo službu.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

  1. Miroslav Čermák

    Tihle to rozjeli skutečně ve velkém: http://thehackernews.com/2016/12/methbot-ad-fraud.html


K článku “Internetový marketing: podvodné klikání deformuje trh” se zde nachází 1 komentář.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: