Integrovaný marketingový mix: 4P, 4C, 4E

Marketingový mix je soubor čtyř nástrojů, jejichž vhodným aplikováním by měla firma dosáhnout svého cíle, kterým je zpravidla prodej nějakého produktu.

Lze se setkat s různými definicemi a vnímáním toho, co je to marketingový mix. V tomto příspěvku se podíváme na ty nejčastější z nich, konkrétně 4P, 4C a 4E.

4P

Marketingový mix je často označován zkratkou 4P. Ona čtyři P jsou počáteční písmena jednotlivých prvků marketingového mixu. Tím je samotný produkt (Product, zkr. P), nabízený za určitou cenu (Price, zkr. P) na určitém místě (Place, zkr. P) a propagován (Promotion, zkr. P) způsobem, který by měl oslovit zvolenou cílovou skupinu.

4C

Další často používanou zkratkou jsou 4C. Ona čtyři C jsou v zásadě totéž, co již uvedená 4P, akorát se na marketingový mix díváme z pohledu zákazníka, kterému by produkt měl přinést nějaký užitek (Customer value, zkr. C), nicméně pořízení pro něj představuje i náklad (Cost, zkr. C) a proto by způsob získání pro něj měl být pohodlný (Convenience, zkr. C) a mělo by s ním být komunikováno (Communication, zkr. C) a nasloucháno.

4E

No a konečně zde máme zkratku 4E, která klade důraz na to, aby zákazník získal z nákupu příjemný pocit (Experience, zkr. E), provedl směnu za danou cenu (Exchange, zkr. E), kterou bude vnímat jako férovou, a to kdekoliv na světě (Everyplace, zkr. E) a aby pak i on sám pak šířil pozitivní informace o produktu (Evangelism, zkr. E). V této věci je nutné s ním komunikovat i poté, co nakoupí.

K výše uvedeným 4P se někteří marketéři snaží přidávat ještě další P, která opět vycházejí z počátečních písmen slov jakou People, Process, Physical evidence, Packaging, Partnership, apod.

Ale to už mi přijde spíš jako taková zoufalá snaha o to přijít s něčím novým za každou cenu, protože pro úspěch jakékoliv aktivity jsou klíčoví lidé (People, zkr. P) zastávající nějakou roli v hodnototvorném procesu (Process, zkr. P) odehrávajícím se v nějakém prostoru (Physical evidence, zkr. P).

Všechny výše uvedené pohledy na marketingový mix usilují nebo měly by usilovat v zásadě o totéž, nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt, kterým může být jak výrobek, tak i služba, jež plně uspokojí jeho potřebu, a samotný nákupní proces, který může být pro zákazníka značně stresující, mu co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, aby peněz, které za produkt utratil, vůbec nelitoval, vracel se zpět a produkt dál doporučoval.

V okamžiku, kdy si toto uvědomíte, budete opět o něco blíž k navrhnutí vhodného marketingového mixu. Nezapomínejte však, že účinný marketingový mix by se měl lišit nejen podle segmentu, na který cílíte, ale i podle toho v jaké fázi životního cyklu se daný produkt nachází a konečně v jaké fázi nákupního rozhodování se nachází samotný zákazník.

Jednotlivé prvky marketingového mixu však nelze vnímat odděleně, nýbrž je na ně nutno nahlížet jako na celek. Je třeba si uvědomit, že i když několik výrobců nebo distributorů bude prodávat v zásadě stejný výrobek za přibližně stejnou cenu, tak o tom, kde zákazník nakonec nakoupí, rozhoduje i spousta dalších faktorů, a to jak v případě kamenných prodejen, tak i e-shopů.

Svou roli zde hraje jak umístění a dostupnost prodejny, tak i na první pohled nepodstatné detaily, od vnitřního uspořádání prodejny, umístění jednotlivých produktů, osvětlení, hudbu, vůni, barvy, materiál, teplotu a proudění vzduchu, až po chování personálu.

Závěr: Postupný přechod od 4P přes 4C k 4E je tak víceméně dán přirozeným vývojem a snahou o postupné zlepšování, odlišení se od konkurence, a každý podnikatel, pokud to myslí se svým podnikáním vážně, by k němu měl dříve či později sám dojít.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.


K článku “Integrovaný marketingový mix: 4P, 4C, 4E” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: