Integrovaný marketingový mix: 4P, 4C, 4E

Marketingový mix je soubor čtyř nástrojů, jejichž vhodným aplikováním by měla firma dosáhnout svého cíle, kterým je zpravidla prodej nějakého produktu.

Lze se setkat s různými definicemi a vnímáním toho, co je to marketingový mix. V tomto příspěvku se podíváme na ty nejčastější z nich, konkrétně 4P, 4C a 4E.

4P

Marketingový mix je často označován zkratkou 4P. Ona čtyři P jsou počáteční písmena jednotlivých prvků marketingového mixu. Tím je samotný produkt (Product, zkr. P), nabízený za určitou cenu (Price, zkr. P) na určitém místě (Place, zkr. P) a propagován (Promotion, zkr. P) způsobem, který by měl oslovit zvolenou cílovou skupinu.

4C

Další často používanou zkratkou jsou 4C. Ona čtyři C jsou v zásadě totéž, co již uvedená 4P, akorát se na marketingový mix díváme z pohledu zákazníka, kterému by produkt měl přinést nějaký užitek (Customer value, zkr. C), nicméně pořízení pro něj představuje i náklad (Cost, zkr. C) a proto by způsob získání pro něj měl být pohodlný (Convenience, zkr. C) a mělo by s ním být komunikováno (Communication, zkr. C) a nasloucháno.

4E

No a konečně zde máme zkratku 4E, která klade důraz na to, aby zákazník získal z nákupu příjemný pocit (Experience, zkr. E), provedl směnu za danou cenu (Exchange, zkr. E), kterou bude vnímat jako férovou, a to kdekoliv na světě (Everyplace, zkr. E) a aby pak i on sám pak šířil pozitivní informace o produktu (Evangelism, zkr. E). V této věci je nutné s ním komunikovat i poté, co nakoupí.

K výše uvedeným 4P se někteří marketéři snaží přidávat ještě další P, která opět vycházejí z počátečních písmen slov jakou People, Process, Physical evidence, Packaging, Partnership, apod.

Ale to už mi přijde spíš jako taková zoufalá snaha o to přijít s něčím novým za každou cenu, protože pro úspěch jakékoliv aktivity jsou klíčoví lidé (People, zkr. P) zastávající nějakou roli v hodnototvorném procesu (Process, zkr. P) odehrávajícím se v nějakém prostoru (Physical evidence, zkr. P).

Všechny výše uvedené pohledy na marketingový mix usilují nebo měly by usilovat v zásadě o totéž, nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt, kterým může být jak výrobek, tak i služba, jež plně uspokojí jeho potřebu, a samotný nákupní proces, který může být pro zákazníka značně stresující, mu co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, aby peněz, které za produkt utratil, vůbec nelitoval, vracel se zpět a produkt dál doporučoval.

V okamžiku, kdy si toto uvědomíte, budete opět o něco blíž k navrhnutí vhodného marketingového mixu. Nezapomínejte však, že účinný marketingový mix by se měl lišit nejen podle segmentu, na který cílíte, ale i podle toho v jaké fázi životního cyklu se daný produkt nachází a konečně v jaké fázi nákupního rozhodování se nachází samotný zákazník.

Jednotlivé prvky marketingového mixu však nelze vnímat odděleně, nýbrž je na ně nutno nahlížet jako na celek. Je třeba si uvědomit, že i když několik výrobců nebo distributorů bude prodávat v zásadě stejný výrobek za přibližně stejnou cenu, tak o tom, kde zákazník nakonec nakoupí, rozhoduje i spousta dalších faktorů, a to jak v případě kamenných prodejen, tak i e-shopů.

Svou roli zde hraje jak umístění a dostupnost prodejny, tak i na první pohled nepodstatné detaily, od vnitřního uspořádání prodejny, umístění jednotlivých produktů, osvětlení, hudbu, vůni, barvy, materiál, teplotu a proudění vzduchu, až po chování personálu.

Závěr: Postupný přechod od 4P přes 4C k 4E je tak víceméně dán přirozeným vývojem a snahou o postupné zlepšování, odlišení se od konkurence, a každý podnikatel, pokud to myslí se svým podnikáním vážně, by k němu měl dříve či později sám dojít.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print


K článku “Integrovaný marketingový mix: 4P, 4C, 4E” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: