Inherent vs. residual risk

Inherent risk můžeme do češtiny přeložit též jako vlastní, neodmyslitelné riziko a residual risk pak jako riziko zbytkové.

Za inherentní riziko je běžně označováno takové riziko, které nebere v úvahu již zavedená opatření snižující hrozbu, zranitelnost nebo dopad. Za zbytkové riziko je pak považováno takové riziko, které zbylo po implementaci opatření, a které již management odpovědný za zvládání rizik nechce dále snižovat. Právě dovětek, že management již nechce riziko dále snižovat, považuji za klíčový.

Zbytkové riziko

Za zbytkové riziko by totiž dle mého názoru nemělo být zcela automaticky prohlašováno každé riziko, které zbude po implementaci odpovídajících bezpečnostních opatření. Především proto, že by se mohlo snadno stát, a často tomu tak je, že zvolené opatření riziko příliš nesnižuje a riziko je stále vysoké. Riziko proto doporučuji označit za zbytkové až v okamžiku, kdy se management s výší rizika seznámí a jasně vyjádří svůj záměr s tímto rizikem již nic nedělat.

Vlastní riziko

V případě, že provádíme analýzu rizik nového systému, tak identifikovaná rizika budou zcela jistě inherentní, protože žádná opatření nemohla být ještě implementována a o jejich implementaci by mělo být rozhodnuto právě až na základě výsledků analýzy rizik a cost benefit analýzy.

Analýza rizik stávajícího systému

V případě, že provádíme analýzu rizik nějakého stávajícího systému, vyvstává před námi otázka, zda již zavedená opatření při stanovení hodnoty hrozby, zranitelnosti a dopadu, ignorovat či nikoliv. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že implementovaná opatření tyto veličiny ovlivňují a je mezi nimi i určitý vztah, tak je beru v úvahu. A co vy?

Poznámka: Tento příspěvek doplňuje informace uvedené v knize Řízení informačních rizik v praxi.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Inherent vs. residual risk” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: