Informace pro autory

V tomto příspěvku se dozvíte, jaká pravidla je při psaní vhodné dodržovat, aby se váš příspěvek čtenářům dobře četl a zároveň s ním bylo co nejméně práce při převádění do redakčního systému.

Především je třeba si uvědomit, že byste měli psát pouze o jednom tématu. Řešíte-li v jednom příspěvku současně dva nebo více problémů, je vhodné se zamyslet nad tím, zda raději nenapsat více různých článků.

Obsah příspěvku

Pokud máte zájem napsat článek, napište stručně, o čem by byl, obvykle postačí jen pár vět. Pomůže vám to i v tom, abyste si ujasnili, o čem budete psát.

Délka příspěvku

Délka příspěvku by neměla překročit 5000 znaků, protože návštěvník webu obvykle není ochoten číst články delší než dvě nebo tři obrazovky. Pokud je příspěvek delší, je vhodné se zamyslet nad jeho rozdělením do několika dílů a vydávat jej na pokračování.

Struktura příspěvku

Každý příspěvek by měl obsahovat titulek a perex a měl by být členěn do odstavců, které by měly charakterizovat nadpisy druhé úrovně. Vyhněte se příliš dlouhým souvětím a raději volte kratší věty. Při psaní nejdříve uveďte to nejdůležitější a pak přejděte k detailům. Tento princip se snažte dodržovat jak v celém článku tak i při psaní jednotlivých odstavců.

Titulek

Vymyslet dostatečné výstižný a přitom poutavý titulek je někdy těžší než sepsání vlastního článku, ale s tím vám pomůžeme. Už pouhý titulek by měl čtenáře zaujmout, a donutit jej na něj kliknout a pokračovat ve čtení. Ale na druhou stranu nejsme bulvár a nemáme zapotřebí lákat čtenáře na něco, co v článku nakonec není. Titulek bude součástí URL a včetně mezer by neměl být delší než 130 znaků.

Perex

Každý příspěvek by měl obsahovat perex, tj. několikařádkovou upoutávku, ze které se čtenář dozví, o čem článek je. Stejně jako titulek i sepsání perexu je velice důležité, protože se bude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání hned pod titulkem článku.

Odstavce

Příspěvek by měl být členěn do odstavců. Každý odstavec by měl mít maximálně 1000 znaků. V první větě každého odstavce uveďte hlavní myšlenku a tu v dalších větách rozvíjejte. Jde o to, aby při zobrazení na webu neměl odstavec více jak 5 řádků, protože pak už je hůře čitelný. Ale není to dogma.

Nadpisy

Jednotlivé odstavce je vhodné oddělit nadpisy druhé úrovně. Pokud se vám nedaří zvolit vhodný podnadpis pro daný odstavec, zamyslete se nad jeho obsahem. Možná by stálo za to jej rozdělit do více odstavců a teprve v nich jednotlivé myšlenky rozvést. Anebo v několika odstavcích řešíte totéž a pak by zase naopak stálo za to je sloučit do jednoho.

Odkazy

Odkazy v článku mohou být vnitřní (v rámci tohoto webu) a vnější (vedoucí na jiné weby) a měly by vyjadřovat obsah odkazu, ideálně klíčové slovo, ale nemusíte se s tím vůbec trápit. Pokud v článku odkazy uvedeny nebudou, tak je doplní příslušný odborný redaktor.

Citace

Pokud cituje nebo parafrázujete zdroj, který není online, použijte citaci dle ČSN ISO 690, kterou vygenerujete na webu citace.com. V textu pak citujte tak, že za citovaný text uvedete odkaz ve formě poznámky pod čarou, kam umístíte citaci, a více to neřešte. Redaktor pak tento odkaz uvede pod článkem v seznamu zdrojů.

Multimédia

Do příspěvku je možné vložit i multimediální obsah. Obrázky, grafy a tabulky jsou vítány, mohou být umístěny přímo v textu, ale lepší je poslat je i jako samostatný soubor, pokud jde např. o flashové video na youtube, uveďte jen odkaz.

Rubrika, štítky a klíčová slova

Vždy uveďte, v jaké rubrice by měl být článek zveřejněn, jakými štítky by měl být opatřen a na jaká klíčová slova by měl být indexován. Pokud tyto informace neuvedete, budou doplněny reaktorem.

Revize příspěvku

Příspěvek je před svým zveřejněním posouzen minimálně jedním odborníkem na danou problematiku (peer review). Ten své připomínky do příspěvku zanese ve formě komentářů a vlastní úpravu textu provede za použití funkce revize dokumentu, aby měl autor možnost tyto změny akceptovat nebo zamítnout.

Poznámka: Pokud chcete publikovat pod svým jménem, uveďte pár informací o sobě nebo odkaz na váš profil na sociální síti, aby bylo zřejmé, čím se zabýváte. Pokud chcete publikovat anonymně, uveďte, pod jakým pseudonymem má váš příspěvek vyjít.