Hybridní hrozby – 3. díl

V minulých dílech jsme si vysvětlili, co jsou to hybridní hrozby. Nyní si uvedeme obecný příklad vedení hybridní války.

Připomeňme, že z pohledu nezainteresovaných osob se bude jednat o zcela náhodné události.

Čím vyspělejší daná společnost je, tím nižší je i pravděpodobnost, že by došlo k jejímu přímému vojenskému napadení. Nejprve je nutné provést demoralizaci, destabilizaci, rozpoutat občanskou válku a pak teprve v rámci pomoci a dosažení normalizace do ní vstoupit. Vojenská síla je tedy použita až jako poslední a je v dané zemi vítána a ostatními státy minimálně tolerována.

V prvopočátku proto nedojde k přímému vojenskému útoku, nýbrž k subverzi, tedy postupnému a řízenému rozkladu společnosti zevnitř. Dle obecné teorie řízení platí, že demoralizace společnosti trvá minimálně 15 až 20 let, protože tak dlouho přibližně trvá výchova jedné generace a k jejímu ovlivnění od nejútlejšího věku mohou být využity všechny možné prostředky.

Vhodným nástrojem k ovlivňování je vnucení falešných autorit a založení nejrůznějších klubů, asociací, komunit, společenství, a kultů, ve kterých se může v podstatě kdokoliv jmenovat do jejich čela a pak působit na ostatní.  Ale stejně tak se může jednat i o propagaci určité kultury, životního stylu a žebříčku hodnot.

V demokratických zemích lze využít rovněž již existujících sdružení, založit v nich frakci, získávat legitimně prostředky na svou činnost, žádat o sponzorství a dary a pak řízeným uvolňováním zpráv v médiích prosazovat svou ideologii a postupně se radikalizovat a vymezovat vůči vládnoucí straně v rámci svobody projevu, vyznání a v maximální míře využívat svých zákonných prav, jako je např. právo na shromažďování nebo stávku, požadovat svržení vlády, vyhlášení předčasných voleb apod.

Reálné riziko vzniku této nestabilní situace vyvolá obavu v řadách vlastníků firem a podnikatelů, protože nebudou chtít logicky přijít o své podniky, které po mnoho let budovali a výpadky v příjmech a budou tlačit na své zvolené zástupce, aby s tím něco dělali, a ti budou vzniklou situaci konzultovat se svými poradci. Netřeba snad dodávat, kdo řídí některé poradce, a čí zájmy sledují.

Ve snaze stabilizovat situaci v zemi a zabránit dalším nepokojům bude část obyvatelstva podporovat stávající vládu, lobovat za zákroky proti demonstrantům a radikálním skupinám, což povede k násilným střetům mezi těmito dvěma skupinami, ničení majetku, rabování, a objeví se i první mrtví (případně se tato situace uměle navodí, pokud by vývoj k tomuto přirozeně nesměřoval a vše potvrdí očití svědci, jak jinak).

Došlo k roztočení spirály. Zhoršení ekonomické situace povede k dalším masivním protestům, budou krachovat firmy, poroste nezaměstnanost. To vyvolá další občanské nepokoje a umožní vzestup již dříve instalovaného hnutí, které se bude snažit tento problém řešit. Bude docházet k dalším ozbrojeným střetům mezi příznivci a odpůrci daného hnutí a policií a situace se bude dále zhoršovat, což povede k nebývalé pozornosti sdělovacích prostředků z celého světa, které se budou snažit o vzniklé situaci „objektivně“ informovat.

Záběry rozbitých výloh, hořích převrácených aut, sténajících raněných a mrtvých civilistů se objeví i v hlavních zpravodajských relacích, což bude svědčit o zcela nezvládnuté situaci. Média budou hovořit o brutalitě policie, potlačování základních lidských práv, jednání v rozporu s demokratickými principy, a vůbec o neschopnosti místní správy a samosprávy danou situaci řešit, apod.

Po odvysílání těchto reportáží se vzedme vlna solidarity a problémy v jednom městě nebo regionu se rychle přelijí do dalších měst, kde se tatáž situace bude opakovat. Na probíhající demonstrace v dalších městech bude muset opět reagovat policie a dojde k dalším krvavým střetům. Ve výsledku to celou zemi uvrhne do chaosu.

Následně se k této situaci začnou vyjadřovat i další státy, včetně mezinárodního společenství. Budou se snažit využít vzniklé situace a v rámci pomoci prosadit své vlastní zájmy a to za použití nejrůznějších prostředků, které se dají subsumovat pod jednotlivé dimenze moci, které jsme si uvedli v minulém dílu.

Dojde tak např. k uvalení embarga, dodávce zbraní povstalcům, a zároveň bude podporován organizovaný zločin, prodej drog, poroste nezaměstnanost, inflace, dluh a význam šedé ekonomiky, apod., což zákonitě povede ke zvýšení kriminality, krádežím, k násilným trestným činům, teroristickým útokům na významné cíle, jejichž následkem budou jen další mrtví a vše bude směřovat k občanské válce. To už bude jen krok od povolání armády.

Média budou dál o této situaci informovat, ale čím dál tím více se budou vysílat jen určité předem naprosto účelově vybrané záběry. Vlastníci firem budou propouštět zaměstnance, omezovat a později zcela zastavovat výrobu, zavírat své továrny a odcházet do zahraničí z obav o svůj život.

Postupně bude v dané zemi docházet k vytváření natolik nevyhovujících podmínek pro podnikání a běžný život, že se tím docílí řízené migrace části obyvatelstva anebo i celých národů do zemí, kde jsou ekonomické a sociální podmínky příhodnější a politická situace stabilnější.

Přijde vám výše uvedený scénář nepravděpodobný? Nikoliv, proběhl prakticky už v mnoha zemích po celém světě.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Hybridní hrozby – 3. díl” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: