Hybridní hrozby – 3. díl

V minulých dílech jsme si vysvětlili, co jsou to hybridní hrozby. Nyní si uvedeme obecný příklad vedení hybridní války.

Připomeňme, že z pohledu nezainteresovaných osob se bude jednat o zcela náhodné události.

Čím vyspělejší daná společnost je, tím nižší je i pravděpodobnost, že by došlo k jejímu přímému vojenskému napadení. Nejprve je nutné provést demoralizaci, destabilizaci, rozpoutat občanskou válku a pak teprve v rámci pomoci a dosažení normalizace do ní vstoupit. Vojenská síla je tedy použita až jako poslední a je v dané zemi vítána a ostatními státy minimálně tolerována.

V prvopočátku proto nedojde k přímému vojenskému útoku, nýbrž k subverzi, tedy postupnému a řízenému rozkladu společnosti zevnitř. Dle obecné teorie řízení platí, že demoralizace společnosti trvá minimálně 15 až 20 let, protože tak dlouho přibližně trvá výchova jedné generace a k jejímu ovlivnění od nejútlejšího věku mohou být využity všechny možné prostředky.

Vhodným nástrojem k ovlivňování je vnucení falešných autorit a založení nejrůznějších klubů, asociací, komunit, společenství, a kultů, ve kterých se může v podstatě kdokoliv jmenovat do jejich čela a pak působit na ostatní.  Ale stejně tak se může jednat i o propagaci určité kultury, životního stylu a žebříčku hodnot.

V demokratických zemích lze využít rovněž již existujících sdružení, založit v nich frakci, získávat legitimně prostředky na svou činnost, žádat o sponzorství a dary a pak řízeným uvolňováním zpráv v médiích prosazovat svou ideologii a postupně se radikalizovat a vymezovat vůči vládnoucí straně v rámci svobody projevu, vyznání a v maximální míře využívat svých zákonných prav, jako je např. právo na shromažďování nebo stávku, požadovat svržení vlády, vyhlášení předčasných voleb apod.

Reálné riziko vzniku této nestabilní situace vyvolá obavu v řadách vlastníků firem a podnikatelů, protože nebudou chtít logicky přijít o své podniky, které po mnoho let budovali a výpadky v příjmech a budou tlačit na své zvolené zástupce, aby s tím něco dělali, a ti budou vzniklou situaci konzultovat se svými poradci. Netřeba snad dodávat, kdo řídí některé poradce, a čí zájmy sledují.

Ve snaze stabilizovat situaci v zemi a zabránit dalším nepokojům bude část obyvatelstva podporovat stávající vládu, lobovat za zákroky proti demonstrantům a radikálním skupinám, což povede k násilným střetům mezi těmito dvěma skupinami, ničení majetku, rabování, a objeví se i první mrtví (případně se tato situace uměle navodí, pokud by vývoj k tomuto přirozeně nesměřoval a vše potvrdí očití svědci, jak jinak).

Došlo k roztočení spirály. Zhoršení ekonomické situace povede k dalším masivním protestům, budou krachovat firmy, poroste nezaměstnanost. To vyvolá další občanské nepokoje a umožní vzestup již dříve instalovaného hnutí, které se bude snažit tento problém řešit. Bude docházet k dalším ozbrojeným střetům mezi příznivci a odpůrci daného hnutí a policií a situace se bude dále zhoršovat, což povede k nebývalé pozornosti sdělovacích prostředků z celého světa, které se budou snažit o vzniklé situaci „objektivně“ informovat.

Záběry rozbitých výloh, hořích převrácených aut, sténajících raněných a mrtvých civilistů se objeví i v hlavních zpravodajských relacích, což bude svědčit o zcela nezvládnuté situaci. Média budou hovořit o brutalitě policie, potlačování základních lidských práv, jednání v rozporu s demokratickými principy, a vůbec o neschopnosti místní správy a samosprávy danou situaci řešit, apod.

Po odvysílání těchto reportáží se vzedme vlna solidarity a problémy v jednom městě nebo regionu se rychle přelijí do dalších měst, kde se tatáž situace bude opakovat. Na probíhající demonstrace v dalších městech bude muset opět reagovat policie a dojde k dalším krvavým střetům. Ve výsledku to celou zemi uvrhne do chaosu.

Následně se k této situaci začnou vyjadřovat i další státy, včetně mezinárodního společenství. Budou se snažit využít vzniklé situace a v rámci pomoci prosadit své vlastní zájmy a to za použití nejrůznějších prostředků, které se dají subsumovat pod jednotlivé dimenze moci, které jsme si uvedli v minulém dílu.

Dojde tak např. k uvalení embarga, dodávce zbraní povstalcům, a zároveň bude podporován organizovaný zločin, prodej drog, poroste nezaměstnanost, inflace, dluh a význam šedé ekonomiky, apod., což zákonitě povede ke zvýšení kriminality, krádežím, k násilným trestným činům, teroristickým útokům na významné cíle, jejichž následkem budou jen další mrtví a vše bude směřovat k občanské válce. To už bude jen krok od povolání armády.

Média budou dál o této situaci informovat, ale čím dál tím více se budou vysílat jen určité předem naprosto účelově vybrané záběry. Vlastníci firem budou propouštět zaměstnance, omezovat a později zcela zastavovat výrobu, zavírat své továrny a odcházet do zahraničí z obav o svůj život.

Postupně bude v dané zemi docházet k vytváření natolik nevyhovujících podmínek pro podnikání a běžný život, že se tím docílí řízené migrace části obyvatelstva anebo i celých národů do zemí, kde jsou ekonomické a sociální podmínky příhodnější a politická situace stabilnější.

Přijde vám výše uvedený scénář nepravděpodobný? Nikoliv, proběhl prakticky už v mnoha zemích po celém světě.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Hybridní hrozby – 3. díl” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: