Hybridní hrozby – 2. díl

V minulém dílu jsme se věnovali tomu, co jsou to hybridní hrozby. Dnes si popíšeme framework DIMEFIL.

Sedm dimenzí moci, nebo chcete-li kategorií hrozeb, které mohou být k vedení hybridní války použity a různě vzájemně kombinovány.

D – Diplomacie

Týká se oficiálních prohlášení čelních představitelů, ministrů a diplomatů, kdy vláda dává najevo svůj jasný postoj k určité záležitosti a počítá s tím, že příjemci této zprávy, tedy zahraniční subjekty a mocnosti budou s touto informací dál pracovat a provedou očekávané kroky. Oficiálně je možné vystupovat proti nezákonným jevům v jiné zemi, poukazovat na jejich nebezpečnost a neschopnost tamější vlády s tím něco dělat a svým prohlášením podporovat radikální síly v dané zemi nebo jiné země apod.

I – Šíření dezinformací

Dochází k propagandě a záměrnému šíření určitých dezinformací s cílem ovlivnit a přesvědčit o určité skutečnosti. Nezapomínejme, že: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Ve výsledku dosáhneme požadovaného chování a změníme budoucnost třeba ovlivněním výsledků voleb apod. Není až tak důležité, jak tomu budeme říkat, zda strategická komunikace (STRATCOM) či psychologické operace (PSY-OPS), nebo informační válka (INFO-OPS), neboť cíl je celkem prostý, ovlivnit veřejné mínění a chování.  A k tomu může být použit jak spin doctoring nebo metoda Overtonova okna, za použití médií, které neodráží objektivní realitu, nýbrž ji přímo vytvářejí, tak i mnohem invazivnější metody a prostředky.

M – Vojenské operace

Patří sem jak demonstrace moci v podobě nejrůznějších prohlášení o vstupu do jiné země, vojenských přehlídek, účasti na vojenských cvičeních, mírových misí apod., tak i aktivním operacím. Patří sem jak tajné partizánské operace a sponzorované teroristické útoky (covert operations), ke kterým se nikdo nehlásí anebo jsou sváděny na jinou skupinu, tak i oficiální vojenské operace (civil military operations) namířené třeba i proti těm partyzánským, přičemž za nitky v pozadí tahá stejná osoba. (Samostatnou otázkou je pak použití biologických zbraní.)

E – Ekonomika

Dochází k uvalení cel a embarga na určitou strategickou surovinu nebo komoditu, a pod nejrůznější záminkou omezit její množství a zpozdit dodávku, třeba i za cenu dočasného zhoršení situace ve své vlastní zemi anebo rozpoutáním konfliktu v zemi, která je využívána jako tranzitní, protože heslo, co slabé zabíjí, silné činí ještě silnějšími, stále platí.

F – Finančnictví

Ovlivňování měnové politiky, bankovních domů, destabilizace měny obzvláště pak v zemi, kterou lze označit jako malou otevřenou ekonomiku, je též poměrně snadné, a očekávaný vývoj lze celkem snadno odhadnout za použití Mundell-Flemingova modelu a rovněž i spočítat multiplikační efekt a jeho dopad na HDP a obchodní bilanci dané země.

I – Zpravodajská činnost

K získávání informací potřebných pro rozhodování ohledně dalších kroků pak dochází prostřednictvím zpravodajské služby, špionáže a technik sociálního inženýrství včetně kompromitace, vydíraní apod.

L – Legislativní

Útočník zde využívá různých nástrojů k podvratné činnosti a rozvracení státního uspořádání a pořádku, tzv. subverze (subversion), kdy třeba cíleně ovlivňuje určitou skupinu obyvatel a podporuje tak demonstrace, stávky, občanské nepokoje, vyvolává šarvátky a ozbrojené střety, rozdmýchává válečné konflikty, dodává zbraně, prodává drogy, což zvyšuje kriminalitu v dané oblasti a vede k demoralizaci, destabilizace a země upadá do chasu. Což je obzvlášť jednoduché v zemích, kde hraje velkou roli náboženství nebo je nízká životní úroveň, případně se může jednat o kombinaci obojího. Snadno tak lze manipulovat s nezaměstnanou mladou generací v Africe a na Středním východě, a zaútočit na křehkou demokracii a její stále větší závislost na informačních a operačních technologiích a konzumním způsobu života.

V neposlední řadě pak zde máme operace v kyberprostoru, ty mohou zahrnovat jak šíření informací a dezinformaci, špionáž, tak i kybernetické útoky na OT, a ve výsledku mohou připravit půdu pro další operace.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Hybridní hrozby – 2. díl” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: