Hybridní hrozby – 2. díl

V minulém dílu jsme se věnovali tomu, co jsou to hybridní hrozby. Dnes si popíšeme framework DIMEFIL.

Sedm dimenzí moci, nebo chcete-li kategorií hrozeb, které mohou být k vedení hybridní války použity a různě vzájemně kombinovány.

D – Diplomacie

Týká se oficiálních prohlášení čelních představitelů, ministrů a diplomatů, kdy vláda dává najevo svůj jasný postoj k určité záležitosti a počítá s tím, že příjemci této zprávy, tedy zahraniční subjekty a mocnosti budou s touto informací dál pracovat a provedou očekávané kroky. Oficiálně je možné vystupovat proti nezákonným jevům v jiné zemi, poukazovat na jejich nebezpečnost a neschopnost tamější vlády s tím něco dělat a svým prohlášením podporovat radikální síly v dané zemi nebo jiné země apod.

I – Šíření dezinformací

Dochází k propagandě a záměrnému šíření určitých dezinformací s cílem ovlivnit a přesvědčit o určité skutečnosti. Nezapomínejme, že: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Ve výsledku dosáhneme požadovaného chování a změníme budoucnost třeba ovlivněním výsledků voleb apod. Není až tak důležité, jak tomu budeme říkat, zda strategická komunikace (STRATCOM) či psychologické operace (PSY-OPS), nebo informační válka (INFO-OPS), neboť cíl je celkem prostý, ovlivnit veřejné mínění a chování.  A k tomu může být použit jak spin doctoring nebo metoda Overtonova okna, za použití médií, které neodráží objektivní realitu, nýbrž ji přímo vytvářejí, tak i mnohem invazivnější metody a prostředky.

M – Vojenské operace

Patří sem jak demonstrace moci v podobě nejrůznějších prohlášení o vstupu do jiné země, vojenských přehlídek, účasti na vojenských cvičeních, mírových misí apod., tak i aktivním operacím. Patří sem jak tajné partizánské operace a sponzorované teroristické útoky (covert operations), ke kterým se nikdo nehlásí anebo jsou sváděny na jinou skupinu, tak i oficiální vojenské operace (civil military operations) namířené třeba i proti těm partyzánským, přičemž za nitky v pozadí tahá stejná osoba. (Samostatnou otázkou je pak použití biologických zbraní.)

E – Ekonomika

Dochází k uvalení cel a embarga na určitou strategickou surovinu nebo komoditu, a pod nejrůznější záminkou omezit její množství a zpozdit dodávku, třeba i za cenu dočasného zhoršení situace ve své vlastní zemi anebo rozpoutáním konfliktu v zemi, která je využívána jako tranzitní, protože heslo, co slabé zabíjí, silné činí ještě silnějšími, stále platí.

F – Finančnictví

Ovlivňování měnové politiky, bankovních domů, destabilizace měny obzvláště pak v zemi, kterou lze označit jako malou otevřenou ekonomiku, je též poměrně snadné, a očekávaný vývoj lze celkem snadno odhadnout za použití Mundell-Flemingova modelu a rovněž i spočítat multiplikační efekt a jeho dopad na HDP a obchodní bilanci dané země.

I – Zpravodajská činnost

K získávání informací potřebných pro rozhodování ohledně dalších kroků pak dochází prostřednictvím zpravodajské služby, špionáže a technik sociálního inženýrství včetně kompromitace, vydíraní apod.

L – Legislativní

Útočník zde využívá různých nástrojů k podvratné činnosti a rozvracení státního uspořádání a pořádku, tzv. subverze (subversion), kdy třeba cíleně ovlivňuje určitou skupinu obyvatel a podporuje tak demonstrace, stávky, občanské nepokoje, vyvolává šarvátky a ozbrojené střety, rozdmýchává válečné konflikty, dodává zbraně, prodává drogy, což zvyšuje kriminalitu v dané oblasti a vede k demoralizaci, destabilizace a země upadá do chasu. Což je obzvlášť jednoduché v zemích, kde hraje velkou roli náboženství nebo je nízká životní úroveň, případně se může jednat o kombinaci obojího. Snadno tak lze manipulovat s nezaměstnanou mladou generací v Africe a na Středním východě, a zaútočit na křehkou demokracii a její stále větší závislost na informačních a operačních technologiích a konzumním způsobu života.

V neposlední řadě pak zde máme operace v kyberprostoru, ty mohou zahrnovat jak šíření informací a dezinformaci, špionáž, tak i kybernetické útoky na OT, a ve výsledku mohou připravit půdu pro další operace.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Hybridní hrozby – 2. díl” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: