Hlášení kybernetických útoků na organizace v ČR

Na této stránce se nachází dotazník pro zadání informací ohledně proběhnuvšího kybernetického útoku na organizaci v ČR.

Zadejte název firmy, která se stala obětí kybernetického útoku:

Kdy k útoku došlo:

Popište svými slovy k čemu došlo:

Jaká vznikla škoda:

Odkaz na článek:

Byla narušena důvěrnost?

Byla narušena integrita?

Byla narušena dostupnost?

Byla narušena autenticita?

Došlo ke kompromitaci systému?

Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit dojde nejprve ke kontrole úplnosti formuláře a v případě, že budou vyplněny všechny podstatné informace, tak se vám na další stránce zobrazí oznámení o uložení do databáze.