Grey box test

Grey box testování, známé též jako translucent box předpokládá omezenou znalost interních datových a programových struktur za účelem navrhnutí vhodných testovacích scénářů, které se realizují na úrovni black box.

Způsob testování je tak kombinací black box a white box testování. Nejedná se o black box, protože tester zná některé vnitřní struktury, ale zároveň se nejedná ani o white box, protože znalosti vnitřních struktur nejdou do hloubky. Koncept grey box testování je velice jednoduchý. Jestliže tester ví, jak produkt funguje uvnitř, potom ho může lépe otestovat zvenku. Gray box test, stejně jako black box test je tedy prováděn zvenku, ale tester je lépe informován, jak jednotlivé komponenty fungují a spolupracují.

Gray box test

Využití

Typickým příkladem je, že white box test je použit k nalezení zranitelností a black box test je následně použit ke zjištění, zda je tyto zranitelnosti možné použít k úspěšnému provedení útoku. Se znalostí vnitřních struktur může tester lépe sestavit testovací scénáře, určit hranice hodnot atd. Grey box testu se obzvlášť používá, když se provádí integrační testování dvou modulů od dvou různých dodavatelů a je potřeba otestovat interfacy. Další velice častý případ užití je v případě testování vícevrstvé aplikace, kdy máme kontrolu nad vstupem, výstupem a máme přímý přístup do databáze. Můžeme tak porovnávat všechny tři hodnoty: vstup, hodnotu v databázi a výstup. Tímto způsobem můžeme zjistit, kde dochází k manipulaci s výsledkem, zda na straně klienta, aplikace nebo při zápisu či čtení z databáze nebo přímo v databázi například triggerem, který spustí nějakou uloženou proceduru. Dále můžeme prohlížet vytvořený HTML formulář, analyzovat skripty a práci s cookie. Stejně tak je možné použít tohoto přístupu k penetračnímu testování webové aplikace. Grey box testů se také s oblibou používá v okamžiku, kdy nechceme poskytnout zdrojové ani binární kódy, a zároveň nechceme, aby tester ztrácel čas skenováním sítě a inventarizací. V takovém případě mu informace o topologii sítě a architektuře aplikace poskytneme.

Výhody

  • Slučuje v sobě výhody black box i white box přístupu.
  • Neintrusivní – přístup ke zdrojovému ani binárnímu kódu není třeba. Je založeno na znalosti funkční specifikace, rozhraní a architektuře aplikace.
  • Inteligentní testy – tester je schopen díky znalostem, byť omezeným, napsat inteligentní testovací scénáře zaměřené i na manipulaci s daty a použité komunikační protokoly.

Nevýhody

  • Neúplné otestování – to je dáno tím, že binární ani zdrojové kódy nejsou k dispozici a není tak možné otestovat všechny datové toky.  Míra pokrytí těchto toků závisí hodně na schopnostech, znalostech a zkušenostech testera.
  • Kvalita kódu – stejně jako u black box testu, to že něco funguje podle specifikace a je to odolné proti známým zranitelnostem, neznamená, že kód je efektivní a že aplikace neobsahuje žádný nežádoucí kód.
Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Grey box test” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: