Google Android: vlastní boot screen

AndroidV tomto příspěvku je popsáno, jak můžete změnit animaci, která se spouští automaticky při startu vašeho smartphonu. V zásadě jsou možné dva způsoby, přičemž ten první vyžaduje, abyste měli právo zápisu do adresáře /system/media, z čehož vyplývá, že musíte nejprve provést root svého telefonu. Druhý pak toto právo nevyžaduje, neboť vlastní animaci stačí zkopírovat do adresáře /data/local. Pokud je animace umístěna v obou těchto adresářích, je upřednostněna ta v /data/local. Je ale třeba počítat s tím, že nepřežije hard reset. Samotná animace není nic jiného, než prostý nekomprimovaný archiv, pojmenovaný bootanimation.zip, který obsahuje obrázky ve formátu JPG nebo PNG o velikosti, která odpovídá rozlišení daného telefonu. V případě QVGA (Quater VGA) displeje se tedy jedná o obrázky o rozlišení 240×320 px a v případě HVGA (Half VGA) pak 320×480 px, ale může se jednat i nestandardní rozměr jako má např. Samsung Galaxy Appolo, tj. 320x400px.

Kromě těchto obrázku archiv ještě obsahuje soubor desc.txt, který popisuje způsob, jakým budou obrázky zobrazeny. Pokud byste chtěli svou animaci ozvučit, musíte do stejného adresáře, do kterého budete kopírovat soubor bootanimation.zip, nakopírovat i soubor android_audio.mp3. Vlastní animace je vytvořena tak, že jsou postupně zobrazovány jednotlivé obrázky v jasně daném pořadí. Plynulost animace je pak dána množstvím obrázků zobrazených za sekundu, přičemž je třeba počítat s tím, že pro zdání plynulého pohybu je obvykle potřeba zobrazit 15 až 30 snímků za sekundu.

Pojmenování jednotlivých obrázků tedy bude definovat pořadí, v jakém se budou zobrazovat. Obrázek, který se bude jmenovat 00001.jpg se tedy zobrazí jako první, obrázek pojmenovaný 00002.jpg jako druhý atd. V okamžiku, kdy budeme mít vygenerované jednotlivé obrázky, umístíme je do adresáře part0. Adresáře můžeme též číslovat podobně jako obrázky. To znamená, že další adresář by se jmenoval part1 atd. Počet adresářů a souborů v jednotlivých adresářích není definován, vždy však musí být vytvořen alespoň jeden adresář. Adresáře děláme jen proto, abychom mohli obrázky umístěné v jednotlivých adresářích případně přehrávat jiným způsobem.

Způsob přehrávání obsahu jednotlivých adresářů je definován v souboru desc.txt, který má následující strukturu: Šířka Výška Počet snímků za sekundu p Loop Pause Adesář1 p Loop Pause Adesář2 Obsah souboru desc.txt tedy může vypadat např. takto: 480 800 30 p 1 0 part0 p 0 0 part1 To, že se na prvním řádku nachází šířka a výška displeje v pixelech a počet snímků za sekundu je asi zřejmé.

Zbývá tedy jen vysvětlit obsah dalších dvou řádků. Pokud proměnná Loop nabývá hodnoty 1, znamená to, že se obsah daného adresáře má přehrát jen jednou, 0 pak značí, že se obsah daného adresáře má přehrávat tak dlouho, dokud telefon nenaběhne. Proměnná Pause pak vyjadřuje dobu v počtech snímků za sekundu, na jakou se má přehrávání zastavit. Pokud by zde byla např. 15, znamenalo by to, že při počtu 30 snímků za sekundu by se přehrávání mělo na půl sekundy zastavit.

Nyní již máme všechno připraveno a můžeme z adresáře, ve kterém se nachází jeden či několik adresářů s obrázky a desc.txt soubor, vytvořit archiv bootanimation.zip. Znovu zdůrazňuji, že se jedná pouze o archiv. To znamená, že ve vlastnostech vašeho oblíbeného nástroje musíte jako metodu komprese zvolit možnost “store“. Výsledný archiv pak již jen zkopírujeme do adresáře /data/local nebo /system/media a provedeme restart telefonu. Od tohoto okamžiku by již měl váš smartphone nabíhat s novou animací.

Poznámka: Na některých smartphonech tato výše uvedená metoda nemusí zcela fungovat, např. na smartphonech od firmy Samsung se spolu s animací nepřehrává zvuk, byť je v daném adresáři umístěn. Na jiných zařízeních může být zase nutné animaci umístit do jiného adresáře, např. u HTC se animace umístěna do adresáře /data/local nespustí a je nutné ji umístit do /system/customize/resource. Výše uvedený postup byl úspěšně otestován na zařízení Samsung Galaxy i5800.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: , ,


K článku “Google Android: vlastní boot screen” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: