FUP tady byl, je a bude!

A je to tak správně, jen záleží na tom, jaká ta Fair User Policy vlastně je.

Není podstatné, zda tomu budeme říkat Fair Use/Usage/User Policy. Na první pohled se možná zdá, že platit za objem přenesených dat je nesmysl, ale když se nad tím hlouběji zamyslíte, tak zjistíte, že je to úplně normální. Jestliže platíte za spotřebu elektrické energie, plynu a vody, tak proč by tomu tak nemělo být i v případě objemu přenesených dat?

Ta voda je vůbec krásný příklad, protože platíte za vodné (download) i za stočné (upload). Objem maximálního množství vody za určitou jednotku času lze snadno spočítat, neb je dán počtem litrů za sekundu, při plně otevřených kohoutech. Podobně je tomu u i dat. Ta jsou přenášena po nějakém médiu, kde je maximální rychlost přenosu též dána, takže i zde můžeme spočítat maximální množství dat, které lze za danou časovou jednotku přenést.

Jenže rozdíl je v tom, že vodárna vodu čistí. ISP však nikoliv, ten jen přepravuje data někoho jiného. Samozřejmě, i zde bychom mohli hovořit o nějaké amortizaci infrastruktury v závislosti na objemu přenesených dat, ale myslím si, že náklady klimatizaci a napájení to zas až tak moc neovlivní. Podobnost najdeme i v investicích do vybudování infrastruktury a realizaci úspor z rozsahu. To je ostatně důvod, proč vodárny tratí, když domácnosti začnou s vodou šetřit a proto zdraží. Je to jednoduché na přefiltrování libovolného množství vody/přenesení libovolného množství dat se využívají pořád stejná zařízení dimenzovaná na určitý maximální objem.

Vodovodní řád a možnosti vodárny počítají s určitým množstvím spotřeby vody na osobu. V okamžiku, kdyby si všichni odběratelé postavili bazén a začali ho ve stejný čas napouštět, vedlo by to k tomu, že by poklesl tlak a vodárna by možná ani nestačila vodu dodávat a musela by též zavést nějakou regulaci, protože ten kdo by si chtěl umýt ruce, tak tomu by voda skoro vůbec netekla. Stejně tak v okamžiku, kdyby začali všichni bazén vypouštět do kanalizace, tak ta by to nemusela pobrat.

Podobně je to i u datových přenosů, i zde je infrastruktura optimalizována na určitý maximální objem přenesených dat za jednotku času a bez dalších investic potom není možné garantovat minimální rychlost přenosu. Fér by byla taková policy, která by rychlost stahování uživatele zpomalila až v okamžiku, kdy by hrozilo reálné přetížení sítě a omezení propustnosti pro ostatní platící uživatele.

Tak tomu ale v mnoha případech není, a k omezení rychlosti dochází ihned po přenesení určitého objemu dat, bez ohledu na skutečné využití sítě. Takovou policy rozhodně nelze označit za férovou, protože k jejímu aplikování dochází čistě jen na základě objemu přenesených dat bez ohledu na to, zda by stahováním velkého objemu dat byl omezen někdo jiný nebo by taková situace alespoň hrozila.

Takováto policy nemůže dlouho vydržet, protože s rostoucím objemem prodaných tabletů a smartphonů, které slouží primárně ke konzumování obsahu, budou uživatelé stále více stahovat právě multimédia, která jsou na objem přenesených dat nejnáročnější.

Ostatně to byl pravý důvod, proč byl FUP nasazen, aby nebyli omezeni uživatelé, kteří chtěli internet rozumně využívat. Aby notoričtí stahovači filmů a warezu nezahltili komunikační infrastrukturu. Jenže v okamžiku, kdy většinu provozu na síti představuje přenos multimediálního obsahu, tak není nějaká prioritizace provozu dost dobře možná. Už nemůžete říkat, omezíme datový tok k uživateli A, protože ten stahuje film nebo si prohlíží video na Youtube, aby si uživatel B mohl stáhnout poštu.

Samozřejmě, ISP může cokoliv, tedy pokud si to dá do smlouvy a vy smlouvu s ním podepíšete. Jestli se vám jeho smlouva nelíbí a nesouhlasíte s FUP, tak si můžete stěžovat nebo můžete přejít k jinému ISP, ovšem na situaci to nic moc nezmění, protože zatímco vy odejdete, někdo jiný zase přijde. ISP tak nepotrestáte a neviditelná ruka trhu to nevyřeší nebo alespoň ne tak rychle.

Je otázka, zda argumentace typu, že FUP byl zaveden jen proto, aby nedocházelo k přetížení sítě a mohla být zajištěna kvalita služeb pro všechny zákazníky, a ti mohli stahovat data požadovanou rychlostí, v dnešní době ještě obstojí. Proč? Je to jednoduché, jestliže všichni mohou po určitou dobu stahovat maximální rychlostí, tak proč by pak nemohli stejnou rychlostí stahovat pořád? Jestliže k přetížení sítě při přibližně stejném počtu současně připojených uživatelů nedochází, tak není důvod rychlost omezovat. A už vůbec ne na takovou rychlost, se kterou je běžná práce s internetem prakticky nemožná.

Jiná situace by nastala, a s tím je nutné souhlasit, že kdyby počet uživatelů překročil určitou mez, pak by při zachování stejných podmínek muselo buď dojít k nějaké regulaci, nebo by musela být posílena přenosová soustava. V případě vody by musela být položena trubka o větším průměru nebo by voda musela být hnána pod větším tlakem. V takovém případě dává FUP smysl.

Ovšem jestliže po překročení povoleného objemu stažených dat dojde ke zpomalení, a v okamžiku, kdy uhradíte určitou částku, tak stahujete zase plnou rychlostí, je evidentní, že síť daný objem dat bez problémů přenést zvládá, ale její provozovatel se jen rozhodl, že to zpoplatní a vy jste na takovou podmínku ve smlouvě přistoupili, tak si nestěžujte. Poskytovatelé mobilního připojení vytvořili v podstatě oligopol, prakticky nemáte ke komu přejít, protože ceny a podmínky jsou víceméně u všech poskytovatelů stejné.

Garantovanou rychlost přenosu lze snadno stanovit podle počtu uživatelů a maximální možné kapacity přenosové soustavy a tu uvést do smlouvy. V okamžiku, kdy ne všichni jsou připojeni, tak dokonce mohou jejich nevyužitou šířku pásma podstoupit ostatním. Provozovatelé mobilní sítě argumentují tím, že toto je možné jen v případě pevné sítě, nikoliv v případě sítě mobilní. To je nesmysl. Již po pár dnech provozu a analýze datového toku je možné určit počet uživatelů poměrně přesně. Problém s FUP totiž mají především ti, co mobilní připojení využívají místo pevného v místech, kde pevné připojení není k dispozici. Málokdo asi bude stahovat film po cestě ve vlaku, v autobuse nebo v metru. Samozřejmě, i takoví jedinci se najdou, ale kolik jich je? Zanedbatelné množství.

Závěr: FUP, tak jak je aplikována, jednoznačně škodí, neboť v podstatě brzdí rozvoj cloudových služeb, používání mobilních technologií a přináší užitek pouze poskytovateli daného internetového připojení.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “FUP tady byl, je a bude!” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: