Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Správa Pražského hradu

Kdy k útoku došlo
2020-03-03

K čemu došlo
Z počítačů připojených do sítě Správy Pražského hradu proudila data na IP adresy v zahraničí minimálně několik měsíců.

Vektor útoku
other

Zdroj
https://www.lidovky.cz/domov/z-pocitacu-pripojenych-do-site-spravy-prazskeho-hradu-unikla-data-do-zahranici.A200303_091109_ln_domov_ele

Ztráta v důsledku útoku
nebyla vyčíslena

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
ANO

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
NE

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
ANO

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.