Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
ProfiHOSTING s.r.o. a Bohemiasoft s.r.o. (několik tisíc e-shopů)

Kdy k útoku došlo
2011-12-16

K čemu došlo
V důsledku opakovaného masivního DDoS útoku došlo v několika po sobě jdoucích dnech k několikahodinovým výpadkům serverů společnosti ProfiHOSTING s.r.o. a Bohemiasoft s.r.o., což vedlo k nedostupnosti více jak 9000 domén, na kterých běžely e-shopy.

Vektor útoku
DDoS

Zdroj
https://www.lupa.cz/clanky/tisice-tuzemskych-e-shopu-melo-vypadky-muze-za-to-masivni-ddos-utok/

Ztráta v důsledku útoku
Nebyly vyčíslena, odhaduje se, že se mohla v součtu pohybovat v řádech až několika desítek miliónů korun

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
NE

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
ANO

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
NE

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.