Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Povodí Vltavy

Kdy k útoku došlo
2020-04-07

K čemu došlo
Na informační systém státního podniku Povodí Vltavy zaútočili hackeři. Kybernetický útok napadl informační systémy podniku pro administrativní činnosti. Kybernetický útok znemožnil fungování spisové služby, e-mailů a dalších interních systémů státního podniku. I přes rozsáhlý kybernetický útok není ohrožena manipulace na přehradách, ani dodávky povrchové vody pro pitné účely, ani pro jiné odběratele.

Vektor útoku
other

Zdroj
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/informacni-system-povodi-vltavy-napadli-hackeri/r~fe9196b478d811eab115ac1f6b220ee8/

Ztráta v důsledku útoku
nebyla vyčíslena

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
NE

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
ANO

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
NE

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.