Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Město Horní Slavkov

Kdy k útoku došlo
2018-10-01

K čemu došlo
bezpečnostní incident spočívající v prolomení přístupového účtu do IT infrastruktury městského úřadu. Porušení zabezpečení osobních údajů spočívalo ve vnějším úmyslném kybernetickém útoku s cílem znepřístupnit větší část dat správce jejich šifrací tzv. ransomwarem - vyděračským softwarem.

Vektor útoku
hacking

Zdroj
https://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1160_11.pdf&original=Ozn%C3%A1men%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADpadu%20poru%C5%A1en%C3%AD%20zabezpe%C4%8Den%C3%AD%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20.pdf

Ztráta v důsledku útoku
Kryptování dat s možným únikem.

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
ANO

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
NE

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
ANO

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.