Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
M&M reality

Kdy k útoku došlo
2021-09-02

K čemu došlo
Došlo k neoprávněnému přístupu k datům klientů a jejich zneužití k účelu, ke kterému neměl daný subjekt oprávnění. Je možné, že data byla špatně zabezpečena a někdo svého přístupu v rámci skupiny zneužil anebo se tak dělo se souhlasem managementu.

Vektor útoku
zneužití přístupu

Zdroj
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unik-dat-z-realitky-ukazuje-obrovsky-bezpecnostni-problem-rika-expert-173901

Ztráta v důsledku útoku
nebyla vyčíslena

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
ANO

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
NE

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
NE

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.