Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Gransy s.r.o.

Kdy k útoku došlo
2020-09-14

K čemu došlo
Doménový registrátor Subreg (společnost Gransy) se potýkal se sofistikovaným, rozsáhlým a cíleným likvidačním útokem na svou infrastrukturu. Došlo k zašifrování a smazání dat na serverech. Některé společnosti se potýkají s nedostupností svých domén, které mají u této společnosti. Obnova dat ze záloh nebyla možná, musela být provedena opětovná instalace a konfigurace dotčených serverů.

Vektor útoku
hacking

Zdroj
https://www.lupa.cz/aktuality/domenovy-registrator-subreg-gransy-je-pod-utokem-vetsina-jeho-sluzeb-nefunguje/

Ztráta v důsledku útoku
cca 2denní nedostupnost služeb

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
NE

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
ANO

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
ANO

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
ANO

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.