Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Fakultní nemocnice Ostrava

Kdy k útoku došlo
2020-04-17

K čemu došlo
Cílený phishingový útok a útok na server

Vektor útoku
phishing

Zdroj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nemocnice-ostrava-kyberneticky-utok_2004171249_jak

Ztráta v důsledku útoku
žádná

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
NE

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
NE

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
NE

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.