Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
eSports.cz

Kdy k útoku došlo
2021-04-15

K čemu došlo
Proběhl DDOS útok na společnosti eSports.cz, která provozuje servery, které využívá většina klubů.

Vektor útoku
DDoS

Zdroj
https://www.sport.cz/fotbal/ceska-1-liga/clanek/2290217-alarm-cileny-utok-proti-ceskym-klubum.html

Ztráta v důsledku útoku
nebyla vyčíslena

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
NE

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
ANO

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
NE

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.