Detailní informace týkající se útoku

Na této stránce se nachází detailní informace týkající se kybernetického útoku na danou organizaci v ČR.

Jméno organizace
Autoklub ČR

Kdy k útoku došlo
2020-11-24

K čemu došlo
Na několika telefonech představitelů Autoklubu ČR byl nalezen SW, který umožňoval sledování jejich činnosti, kopii dat a textové komunikace, odposlech telefonických hovorů a částečnou kontrolu nad zařízením. Těžko odhadnout, co přesně bylo cílem útočníka, jakou hodnotu pro něj měly informace ke kterým se dostal apod.

Vektor útoku
other

Zdroj
https://www.autoklub.cz/156222-autoklub-cr-celi-utoku-s-odposlouchavacim-softwarem-podava-trestni-oznameni/

Ztráta v důsledku útoku
nebyla vyčíslena

Narušena důvěrnost (došlo k úniku citlivých informací, osobních údajů apod.)
ANO

Narušena integrita (došlo k pozměnění dat, smazání dat nebo jejich zašifrování)
NE

Narušena dostupnost (systém byl určitou dobu nefunkční)
NE

Narušena autentiticita (někdo se vydával za někoho jiného)
NE

Kompromitace systému (ovládnutí systému útočníkem)
ANO

Poznámka:
Jednotlivé atributy bezpečnosti, které mohou být narušeny, jsou popsány zde.