D-Link DNS-320L ShareCenter Storage

d-link-dns-320lCílem tohoto příspěvku je poskytnout návod, jak rychle zprovoznit síťové úložiště D-Link DNS-320L, tj. zpřístupnit jej po síti a nakopírovat na něj data.

Většinu z toho, co zde budu popisovat, lze dohledat ve 400 stránkovém manuálu, nicméně zmíním zde pár skutečností, které nemusí být úplně zřejmé.

D-Link DNS-320L je síťové úložiště (Network Attached Storage, zkr. NAS), které má 2 pozice pro 3,5 palcové eSATA II disky, zapojenými jako klasický disk nebo diskové pole, a které se připojuje do sítě ethernet kabelem, a je možné k němu následně přistupovat ze všech zařízení v síti.

Instalace a konfigurace D-Link DNS-320L

Instalace tohoto NAS je poměrně jednoduchá, stačí jen vložit instalační CD do mechaniky počítače, který se nachází na stejné síti, v jakém bude provozován i NAS a následně kliknout na tlačítko „Start“ v okně „Průvodce instalací“. Průvodce vám zobrazí návod, jak otevřít NAS a vložit do něj disk nebo disky, a jak je připojit k síti. Po instalaci disků a připojení NAS ethernet kabelem do switche a napájecího kabelu do zásuvky dojde k přidělení IP adresy a můžete NAS začít konfigurovat. Po konfiguraci a zkopírování dat lze ethernet kabel od NAS odpojit, a on se bude připojovat do sítě přes Wi-Fi stejně jako ostatní zařízení v síti.

Pozor, průvodce vyvolá dialog „Upozornění centra zabezpečení“, ve kterém musíte povolit programu „D-Link ShareCenter Setup Wizard“ komunikaci v těchto sítích: „Privátní sítě, např. domácí síť nebo síť v zaměstnání.” Pokud tuto komunikaci nepovolíte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci, protože komunikace s ním bude blokována.

Nejprve se zobrazí výzva k zadání hesla, které je prázdné, a následně musíte zadat heslo nové. Toto heslo si zapamatujete nebo někam zapište, protože ho budete zadávat pokaždé, když budete chtít NAS spravovat. V dalším kroku je pak nutné potvrdit přidělenou dynamickou IP adresu nebo nastavit vlastní statickou, a rovněž, i zda použít statickou adresu DNS serverů nebo ji získávat automaticky ze sítě.

Poté je nutné zadat název, pod kterým bude toto zařízení vystupovat a jak ho uvidí i ostatní uživatelé v síti. Pokud jde o pracovní skupinu, do které bude zařízení přiřazeno, tak byste měli zvolit tu, do které jsou zařazeny ostatní počítače v síti. Pak se konfiguruje systémový čas včetně volby časového pásma, kde je možné zapnout NTP server nebo načíst čas z počítače.

Následně se ukáže informace o disku, a pokud jsou vloženy 2 disky, je možné pokračovat konfigurací pole JBOD, RAID 0, RAID 1 nebo oba disky nakonfigurovat jako dva samostatné svazky. Pokud máte jen jeden disk, tak se vytváří jeden svazek.

Po zvolení příslušné volby a kliknutí na tlačítko „Další“ dojde ke zformátování disku na systém EXT3. Nepočítejte proto s tím, že do NASu vložíte disk, na kterém již máte nějaká data a tím si jej zpřístupníte po síti. Ne, takhle to nefunguje.

NAS, resp. aplikace „D-Link ShareCenter Setup Wizard“, kterým se NAS konfiguruje, musí vložený disk zformátovat a tento krok nelze přeskočit. Disk, na kterém máte data, která chcete dostat do NAS, tak musíte připojit k počítači a veškerá data pak zkopírovat do NAS přes GLAN nebo přes USB 2.0. Ovšem počítejte s tím, že kopírování několika TB dat tímto způsobem může trvat i několik dní.

Po zformátování je vám ještě nabídnuta možnost instalace přídavných balíčků, ale tuto volbu jsem přeskočil, stejně jako následnou registraci. Nakonec se zobrazí informace, že nastavení bylo dokončeno a zařízení se objeví v seznamu jako další síťová jednotka a je možné ho začít normálně používat jako jakoukoliv jinou diskovou jednotku.

Ve Windows v průzkumníku klikněte na „Tento počítač“ a „Připojit síťovou jednotku“. Následně by se vám měl zobrazit seznam všech zařízení dostupných na síti. Zde byste měli ve zvolené pracovní skupině najít NAS pod názvem, které jste si zvolili při instalaci. Po výběru složky, kterou si chcete připojit, budete vyzváni k zadání jména a hesla uživatele s právem přístupu do této složky. Postup vytváření uživatelských účtů, nastavení sdílení složek a přidělení práv je popsáno dále.

ShareCenter

Přístup k NAS je možný z prohlížeče a to přes webové rozhraní ShareCenterTM by D-Link, dále jen ShareCenter, které je dostupné na adrese, která byla vašemu NAS přidělena, nebo kterou jste si nastavili při instalaci po zadání hesla, které jste si nastavili při instalaci. Byť NAS nabízí spoustu funkcí, které lze prostřednictvím ShareCenter konfigurovat, tak my se dnes podíváme jen na ty nezbytně nutné.

Správa uživatelů
Kliknutím na tlačítko „Management“ a dále pak na ikonu „Account Management“ se dostanete na obrazovku, kde může nejen vytvořit uživatele, ale začlenit je do skupin a přidělit jim práva na vybrané složky, které jste se rozhodli sdílet.

Uživatele vytvoříte kliknutím na „User/Groups“ v postranním menu a pak na tlačítko „Create“ a zadáte jeho uživatelské jméno a heslo. To je to, co pak uživatel bude zadávat ve Windows, až se bude chtít k NAS připojit.

Složku ke sdílení pak vyberete ze seznamu tak, že kliknete v postranním menu na „Network Shares“ a pak na tlačítko „New“. V dalším kroku pak zaškrtnete v matici uživatel/právo, jakými oprávněními mají uživatelé disponovat, případně i jaký diskový prostor jim bude přidělen a v posledním kroku pak i přes jaké protokoly bude tato složka dostupná. Pokud plánujete přistupovat k NAS jen z Windows, stačí povolit CIFS protokol.

Nastavení práv je poměrně jednoduché, protože v zásadě je možné se rozhodnout jen o tom, který svazek nebo složka bude viditelná na síti a zdali uživatel bude mít právo její obsah jen číst anebo ho i měnit.

V okamžiku, kdy nechcete, aby vám kdokoli cokoli smazal, tak mu dejte jen právo read, protože jakmile uživateli přidělíte právo read/write, tak může do složky nejen zapisovat, ale může i měnit obsah jednotlivých souborů a adresářů, a tedy je i smazat.

Webový průzkumník
Pokud jste na zařízení, na kterém nemůžete připojit NAS jako další síťovou jednotku, můžete k jeho obsahu přistoupit i přes prohlížeč zadáním adresy NAS. Po přihlášení jménem a heslem pak v ShareCenter kliknete na tlačítko „Application“ a poté na ikonu „MyFile“ a vyvoláte jakéhosi správce souborů mající podobu klasického průzkumníka známého z Windows, kde se v levé části zobrazuje seznam disků a složek, a v pravé pak jejich obsah.

Drobná vada na kráse je, že bůh ví proč, je použito stránkování po 10 položkách, a toto nastavení nelze změnit. Pro přechod na další soubory ve složce je nutné kliknout na šipku pro přesun na další stránku.

Pokud byste chtěli provádět nějaké operace nad všemi soubory ve složce, tak máte smůlu, protože v kontextovém menu, které se vyvolá kliknutím na pravé tlačítko myši, se nenachází žádná možnost jako vybrat vše. Je nutné všech 10 souborů nebo adresářů nejprve ručně označit a teprve poté v menu vybrat příslušnou volbu.

Záloha USB do NAS
Pokud máte data, která byste chtěli nahrát do NAS na USB flash disku, můžete ho připojit přímo do NAS přes USB port, který se nachází na jeho zadní straně. Kliknutím na tlačítko „Applications“ a dále pak na ikonu „Local Backups“ se dostanete na obrazovku, kde může v levé části kliknout na „USB Backups“. A v sekci „USB Backups“ pak kliknout na „Enable“ a „USB to NAS“, což značí, že se data budou kopírovat z připojeného USB zařízení do NAS.

Po kliknutí na „Browse“ u „Source“ vybereme připojený USB disk, který chceme zkopírovat a kliknutím na „Browse“ u „Destinations“ vybereme cílový disk v NAS, kam se mají soubory zkopírovat. Nyní už nezbývá než jen kliknout na „Save settings“ a poté dlouze stisknout tlačítko USB nacházející se na čelním panelu NAS, čímž se zahájí kopírování.

Navzdory tvrzení výrobce, že zařízení ShareCenter nepodporuje další externí pevné disky připojené přes USB, které má sloužit výhradně k připojení USB tiskárny, UPS nebo USB flash, lze k němu bez problému připojit i klasický 2TB pevný disk se souborovým systémem NTFS, který se předtím nacházel např. v desktopu s operačním systémem Windows 10.

Připojení ISO obrazu
ISO mount share je další užitečná funkce, která umožňuje přímo v NAS namountovat ISO image jako další svazek a ten zpřístupnit po síti jako další disk. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že na koncovém zařízení nemusí být nainstalován žádný program pro připojování ISO obrazů. Postup je víceméně stejný jako u sdílení disku. Klikneme na Management a dále pak na Account Management, Network Shares, ISO mount Share Settings, New a vybereme ISO image a uživatele, kteří mají právo k němu přistupovat.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: ,

  1. Marek

    Mám 1TB disk, který byl v D-link u, chci ho dát normálně do PC s WIN 10 a neumím ho přeformátovat. Vidím jen 33 MB.


K článku “D-Link DNS-320L ShareCenter Storage” se zde nachází 1 komentář.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: