Cyber Threat Report

Cyber threat report zachycuje, které kybernetické hrozby ohrožují uživatele a organizace v ČR.

V reportu je uveden popis hrozeb včetně predikce dalšího možného vývoje ve vztahu k jednotlivým sektorům ekonomiky nebo konkrétním organizacím v ČR. Cyber Threat Report je placený produkt/služba, ke které se můžete přihlásit na základě objednávky prostřednictvím e-mailu. Po uhrazení příslušné částky je vám pak report pravidelně zasílán na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Komu je Cyber Threat Report určen?

Cyber Threat Report je určen především pro potřeby majitelů a manažerů firem a ředitele organizací, ale může si ho objednat i fyzická osoba, která chce být informována o situaci v kyberprostoru a hrozbách, kterým může v nejbližší době čelit.

Co zakoupením Cyber Threat Report získáte?

Po dobu jednoho roku budete dostávat reporty o situaci v kyberprostoru resp. o hrozbách ve vztahu k vaší firmě nebo oboru, ve kterém podnikáte. Kromě čtvrtletních reportů můžete dostat report i v případě, že se objeví nějaká nová hrozba nebo kritická zranitelnost. Budete se tak moci lépe připravit na útoky, které by mohly být na vás nebo vaše klienty vedeny, a přijmout vhodnou bezpečnostní strategii a zavést účinná bezpečnostní opatření, čímž dosáhnete i vyšší hodnoty ROSI.

Jaká je struktura Cyber Threat Reportu?

Na začátku Cyber Threat Reportu se vždy nachází manažerské shrnutí. Poté je uveden seznam relevantních hrozeb, jež jsou vizualizovány pomocí Cyber Threat Radaru. V dalších kapitolách jsou pak jednotlivé hrozby analyzovány. Report má podobu PDF dokumentu o rozsahu několika málo stran. Samotný dokument je el. podepsán naší interní certifikační autoritou a je chráněn před nežádoucí modifikací.

V jakém jazyce můžete Cyber Threat Report obdržet?

Vzhledem k tomu, že v reportu jsou analyzovány hrozby, kterým jsou vystaveny osoby a organizace poskytující své služby na území ČR, je primárním jazykem čeština, ale jsme schopni vám zaslat report i v němčině, slovenštině nebo polštině, neboť někteří naši klienti se nacházejí a své služby poskytují i v pohraničí. V případě že management vaší firmy neovládá některý z výše uvedených jazyků, není problém vám report dodat v angličtině.

Ujednání

Cyber Threat Report je sestavován nejen na základě analýzy veřejně dostupných informací, ale i důvěrných informací získaných od třetích stran. Report je určen výhradně pro potřebu osoby nebo organizace, jejíž jméno je v reportu uvedeno. Zpřístupnění reportu nebo jakékoliv jeho části jiné osobě nebo firmě mimo organizaci objednatele není možné bez výhradního souhlasu autora tohoto reportu. Byť je report vytvořen na základě nejlepšího vědomí a svědomí, nenese jeho autor žádnou odpovědnost za případné škody nebo investice, které by mohly na základě implementace doporučení nebo přijetí závěrů v reportu uvedených, vzniknout.

Jakou verzi Cyber Threat Reportu si objednat?

Cyber Threat Report je nabízen ve třech různých verzích lišících se mírou detailu, konkrétně se jedná o verzi:

  • bronz – určena pro fyzické osoby a živnostníky a obsahuje stručný popis jednotlivých hrozeb.
  • silver – určena pro malé a střední firmy a obsahuje detailní popis jednotlivých hrozeb.
  • gold – určena pro velké společnosti a kromě detailního popisu jednotlivých hrozeb uvádí i vhodná bezpečnostní opatření.

Kód produktu: 003
Cena produktu: 100.000 Kč (gold), 50.000 Kč (silver), 25.000 Kč (bronz) včetně DPH.

Poznámka: Způsob objednání, zaplacení a doručení produktu je srozumitelně popsán zde.

Štítky:


K článku “Cyber Threat Report” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: