Cyber Threat Radar

Cyber Threat Radar slouží k vizualizaci kybernetických hrozeb a přináší aktuální informaci o situaci v kyberprostoru.

Cyber Threat Radar je součástí dokumentu Cyber Threat Report, který zachycuje, které kybernetické hrozby ohrožují uživatele a organizace v ČR. V reportu je uveden jejich popis včetně predikce dalšího možného vývoje ve vztahu k jednotlivým sektorům ekonomiky nebo konkrétním organizacím v ČR.

Časový horizont

Zobrazení jednotlivých hrozeb na radaru a jejich vzdálenost od středu určuje, zda se jedná o hrozby aktuální nebo o hrozby, které můžeme teprve očekávat. Rozlišujeme:

 • stávající hrozby (current threats) – již k nim někde v ČR došlo,
 • přicházející hrozby (upcoming threats) – již se objevily někde ve světě,
 • nové hrozby (predicted threats) – zatím se neobjevily, ale lze je očekávat.
Cyber-Threat-Radar-1

Potenciál hrozeb

Při stanovení potenciálu hrozby způsobit škodu vycházíme z aktuálního stavu informační bezpečnosti v ČR, úrovně zavedení jednotlivých protiopatření, a dále skutečnosti zda hrozba zneužívá nějakých zero-day zranitelností. Potenciál může být:

 • Nízký (Low, zkr. L) – příslušná opatření byla zavedena
 • Střední (Medium, zkr. M) – opatření nejsou moc účinná
 • Vysoký (High, zkr. H) – opatření jsou vesměs neúčinná
 • Kritický (Critical, zkr. C) – neexistuje v podstatě účinná ochrana
Cyber-Threat-Radar-2

Frekvence výskytu

Hodnocení tohoto faktoru je relevantní u stávajících a přicházejících hrozeb. Zde se ptáme, jaký je výskyt této hrozby v dané oblasti:

 • ojedinělý výskyt (rare)
 • občasný (sometimes)
 • častý (often)
 • nepřetržitý (certain)
Cyber-Threat-Radar-3

Zasažení

Zde se ptáme, kolika subjektů se daná hrozba dotkne nebo již dotkla. Může se jednat o:

 • jeden subjekt (single)
 • několik subjektů (minority)
 • většina subjektů (majority)
 • téměř všechny subjekty (all)

Riziko ohrožení

V závěru zprávy se pokoušíme stanovit celkovou úroveň ohrožení daného sektoru nebo organizace.

Poznámka: Podoba Cyber Threat Radaru může být upravována na základě požadavků a obdržených připomínek.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Cyber Threat Radar” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: