Co jsou to SMART cíle a jak je definovat

managementJe mnoho definic tzv. SMART cílů, přičemž jednotlivá písmena tohoto slova v angličtině vyjadřují kritéria ohledně toho, jaké by ony cíle vlastně měly být.

Problém mnoha definic však spočívá v tom, že dochází k nežádoucí korelaci mezi jednotlivými kritérii. Níže jsem se proto pokusil naformulovat vlastní definici SMART cílů včetně zdůvodnění jednotlivých kritérií a uvedení vhodných českých ekvivalentů.

Specifické

Cíle by měly být specifické a srozumitelné, jedině tak lze předpokládat, že budou správně pochopeny. Písmeno „S“ také může znamenat jednoduchý (simple) což lze opět chápat jako cíle jednoduchým způsobem naformulované, tedy tak, aby je každý pochopil.

Měřitelné

Cíle musí být možno nějakým způsobem měřit (measurable), protože jinak není možné vyhodnotit, zda se k nim blížíme nebo ne, a není je ani možné řídit, přičemž cíl by měl být řiditelný (manageable). Písmeno „M“ znamená také motivující (motivational), a to ve smyslu, že zaměstnanci by měli být dostatečně motivováni k jejich dosažení.

Akceptovatelné

Cíle musí být akceptovány (acceptable) nebo chcete-li odsouhlaseny (agreed) těmi, kteří jsou za jejich splnění odpovědni (accountable). Je zřejmé, že úkoly musí být přiděleny (assignable) konkrétním lidem, jinak nelze očekávat, že dojde k jejich naplnění. Někdy se také uvádí, že písmeno „A“ znamená dosažitelné (attainable, achievable), ale to je v zásadě to samé jako písmeno „R“.

Relevantní

Cíle musí být relevantní (relevant) a reálné (realistic), tj. měly by vést a přispět ke splnění nějakého vyššího cíle. Písmeno „R“ také může vyjadřovat, že k naplnění cílů je potřeba disponovat i odpovídajícími zdroji (resources).

Termínované

Cíle musí být toho času dosažitelné (timed, time framed, time-bound), protože zpravidla disponujeme jen omezenými zdroji. A pokud cíl není jasně časově ohraničen, tak je to opět spíše vize.

Srozumitelně a jednoduše naformulovaný cíl (S) bude snadné měřit a řídit (M), a je zde i větší šance, že bude akceptován (A) vykonavatelem daného úkolu, a jako relevantní (R) bude i dokončen v požadovaném čase (T).

Pořadí jednotlivých písmen nám i určuje, jak k definici cílů přistupovat, tedy navrhnout ho co nejsrozumitelněji (S) včetně toho jako ho měřit (M) a pak se obrátit přímo na ty, co by ho měli realizovat, a nadchnout je, aby cíl akceptovali (A) jako svůj vlastní a společně s nimi pak definovat požadavky na zdroje (R) a termín dokončení (T).

Poznámka: Zapojení zaměstnanců do formulování cílů a způsobu jejich dosažení může vést k jejich redefinici včetně hodnotících kritérií. I tak je ale lepší, když konečná podoba cílů vzejde přímo od těch, co budou za jejich realizaci odpovědni, protože je tak snáze akceptují.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

  1. Jan

    Perfektně a jasně vysvětleno

  2. Miroslav Čermák

    Zde najdete rozšiřující verzi SMARTER: https://www.cleverandsmart.cz/smarter-cile-kterych-je-radost-dosahovat/, která přidává ke stávajícímu SMART ještě ER. Doporučuji vám formulovat tyto SMARTER cíle.


K článku “Co jsou to SMART cíle a jak je definovat” se zde nachází 2 komentáře.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: