Co je to AIDA model a marketing funnel

AIDAAIDA je osvědčená marketingová technika a anglický akronym pro 4 fáze propagace produktu nebo služby, která by ve finále měla vést k uzavření obchodu.

Konkrétně se jedná o upoutání pozornosti (Attention, zkr. A), vzbuzení zájmu (Interest, zkr. I), vyvolání touhy (Desire, zkr. D) a provedení akce (Action, zkr. A), kterou je nákup.

Attention

Ze všeho nejdůležitější je si uvědomit, co chcete nabídnout a komu, teprve podle toho můžete volit vhodnou formu a způsob propagace.

Nejčastějším způsobem, jak lze přitáhnout pozornost, je reklama. Může se jednat např. o reklamní banner na webu nebo billboard u silnice. Ale stejně tak se může jednat o reklamu v televizi, rádiu nebo v novinách. V případě přímého prodeje to pak často bývá jedna jediná věta, kterou můžete potenciálního klienta oslovit a zaujmout a získat si jeho pozornost.

Interest

V okamžiku, kdy se vám povede upoutat pozornost, měli byste usilovat o vzbuzení zájmu se dozvědět o vašem produktu nebo službě více.

Další informace pak mohou být uvedeny na webu nebo se je klient může dozvědět poté, co zavolá na vámi uvedené telefonní číslo nebo fyzicky navštíví vaší pobočku. Za tímto účelem je možné vytvořit např. microsite, který se bude věnovat konkrétnímu produktu, můžete natočit video a to umístit na youtube. V případě přímého prodeje to pak bývá prostá komunikace s klientem a snaha zjistit jeho potřeby a nabídnout mu konkrétní řešení.

Desire

Jakmile se vám povede vzbudit zájem o vámi nabízený produkt nebo službu, měli byste začít pracovat na vyvolání touhy.

Už samotná prezentace produktu nebo služby by měla být provedena tak, aby v klientovi vzbudila touhu daný produkt nebo službu vlastnit. Tu mohou vzbudit např. reference zákazníků, kteří již nakoupili a uvedení konkrétních příkladů, jak třeba díky produktu ušetřili, vydělali více, získali volný čas pro sebe nebo nyní vedou plnohodnotnější život.

Action

V této závereční fázi je touha klienta natolik velká, že se rozhodl si daný produkt nebo službu pořídit a vy byste mu to měli co nejvíce zjednodušit.

Tato fáze je však stále značně podceňována, a obzvlášť na webu se můžeme setkat s tím, že klient nakonec nakoupí daný produkt nebo službu úplně jinde, např. proto, že je po něm vyžadována zdlouhavá registrace a příliš mnoho údajů nebo mu není nabídnuta vhodná platební metoda anebo zboží nejde vložit do košíku či není na skladě apod.

AIDA-funnel

Marketing, purchase, customer, sales funnel

Graficky se dá tento model a jeho jednotlivé fáze znázornit jako trychtýř, kdy na počátku je získána pozornost většího počtu potenciálních klientů, ale jen v části z nich dojde ke skutečnému vzbuzení zájmu, vyvolání touhy daný produkt vlastnit a jen pár z nich ve finále nakoupí.

Za účelem vyhodnocování účinnosti zvolené marketingové strategie je účelné vyhodnocovat, jak v jednotlivých fázích počet klientů klesá a jak rychle se přechází z jedné fáze do druhé. Přičemž cílem by mělo být, aby přechod mezi jednotlivými fázemi byl co nejrychlejší a trychtýř se co nejméně zužoval. Proč?

Protože čím nižší je poměr a rychlejší přechod mezi fázemi, tím efektivnější daná forma propagace zpravidla je. Podařilo se správně zasáhnout cílovou skupinu, byla získána její pozornost, zájem, touha a došlo ke koupi.

Nelze však jednoznačně říci, že čím se trychtýř méně zužuje, tím lépe, protože mohlo dojít k tomu, že byla oslovena příliš malá skupina a náklady na průzkum a cílení mohly být větší, než v případě, kdy by byla oslovena větší skupina. Jde o to najít rozumný kompromis.

Vhodnou reklamou lze oslovit masy, ale je nutné počítat s tím, že v takovém případě může být návratnost investice nižší, protože budete mít větší náklady na reklamu. V okamžiku, kdy zase budete cílit na konkrétní skupinu, tak sice ušetříte náklady na reklamu, ale mohou vám zase vzrůst náklady na identifikaci cílové skupiny.

V případě webu lze poměrně dobře analyzovat, odkud klient na stránku přišel, na co kliknul, kolik času na stránce strávil apod. a podle toho můžete vzhled webu a navigaci po něm upravovat. Můžete tak poměrně snadno zjistit, co má u konkrétního návštěvníka největší úspěch, kde se zasekl a dále nepokračoval apod. V případě přímého prodeje se musíte zpravidla sami zamyslet nad tím, kde jste udělali chybu, že se obchod nepodařilo dotáhnout do konce.

Občas se objevují názory, že AIDA model je mrtvý, což není pravda, pouze dochází k tomu, že mnozí zákazníci sami informace na internetu vyhledávají a vytvářejí, o daném produktu nebo službě pak píší na svém blogu, sdílí informace na sociálních sítích, apod.

Šipka zdola nahoru na modelu AIDA není zobrazena náhodou, nýbrž zachycuje právě tuto skutečnost, že mnozí zákazníci informace o vašem produktu sdílí na sociálních sítích a na internetu, čímž účinek původní kampaně zesilují a dochází tak k oslovení i zákazníků, kteří byly původně mimo vaše cílení.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.


K článku “Co je to AIDA model a marketing funnel” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: