Cloud computing

Je cloud computing něco, čím bychom se měli vážně zabývat nebo je to jen další buzzword?

Zamysleme se nejdříve nad původem tohoto slova. Vzhledem k tomu, že se internet na nejrůznějších obrázcích znázorňuje jako mrak nebo chcete-li oblak a stále více společností nabízí své služby na internetu a přes internet jsou i jejich služby dostupné, je vznik tohoto slova celkem logický. Z pohledu uživatele je vše, co se nachází mimo jeho síť, oblak (cloud).

Paralela se skutečným mrakem je též na místě. Mrak se pohybuje a mění a množství srážek se dá jen odhadnout. A stejně je to i s cloud computingem. Množství počítačů v oblaku, jejich umístění, celkový výkon a zdroje, ke kterým přes internet přistupujeme, se též mění stejně jako počasí. Kromě toho nevíme, kde se jednotlivé stroje, které poskytují dané zdroje, fyzicky nacházejí, ani jak jsou zabezpečeny. Také architektura celého řešení zůstává našim zrakům skryta. Jedná se o supercomuter, cluster nebo grid?

Vznik cloud computingu

Myšlenka využít výpočetní výkon a zdroje jiných počítačů v síti je sice zajímavá, ale rozhodně není nová, jak se nás snaží mnohé firmy přesvědčit. Služba vznikla tak, že některé velké společnosti zjistily, že výpočetní kapacita jejich datového centra je nevyužita, obzvláště v noci, kdy jejich servery zahálí, zatímco na opačné straně zeměkoule, kde je den, by mohly být účelně využity a tak se rozhodly volnou výpočetní kapacitu a zdroje nabízet. Tím vznikli první poskytovatelé cloudů neboli CP (Cloud Providers). Ti co jejich služeb využívají se pak označují jako CS (Cloud Subscribers).

Typy cloud computingu

Podle toho, jak moc je společnost, která služeb CP využívá, odstíněna od vlastní správy IT zdrojů, můžeme rozlišit několik typů cloud computingu.

  • SaaS – Software-as-a-Service – softwarové aplikace jsou poskytovány přes web, jako je např. Google Apps nebo Salesforce. Bezpečnost je řešena na úrovni aplikací. Tím, že je aplikace používána spoustou uživatelů na celém světě, je lákavým cílem hackerů, a proto je obvykle i dobře zabezpečena.
  • PaaS – Platform-as-a-Service –  poskytuje nástroje pro vývoj webových služeb, IDE, runtime aplikační platformu, vše pro zajištění SDLC bez nutnosti cokoliv vlastnit. Bezpečnost je řešena na úrovni middleware.
  • IaaS – Infrastructure-as-a-Service –  jsou za úhradu poskytovány IT zdroje (operační paměť, procesorový čas, diskový prostor). Platí se za množství uložených dat, spotřebovaný procesorový čas. Uživatel má plnou kontrolu nad infrastrukturou.
Cloud computing - IaaS PaaS SaaS

 

Je cloud computing výhodný?

Určitě, společnost, která se rozhodne využít služeb CP, nemusí vlastnit prakticky žádný HW a SW, neboť ten jí poskytne právě CP. Nemusí zaměstnávat početné IT týmy, které by se staraly o správu infrastruktury. CP potom platí za využité služby a zdroje (typicky v desítkách centů za uložený gigabajt dat, hodinu práce CPU či za použití aplikací). Ve své podstatě se nejedná o nic jiného, než o klasický outsourcing a offshoring. Vzhledem k tomu, že společnost nemusí investovat své finanční prostředky do budování vlastního výpočetního střediska a pořizování drahého HW a SW vybavení, může tímto způsobem výrazně snížit své náklady na IT.

Další úspora spočívá v tom, že platí pouze za využité služby a zdroje. To, že platí pouze za zdroje skutečně spotřebované, je podstatné, protože její požadavky na zdroje se budou v průběhu roku měnit. Zde je nutné zdůraznit, že tradiční přístup neumožňuje společnosti řešit tuto situaci jinak, než že si pořídí dostatečně výkonný server, který zůstane v době mimo špičku nevyužit. Ale i společnosti, které na trhu již nějakou dobu fungují a často mají svůj (většinou proprietární) SW, mohou zvážit, zda se jim některý z typů cloud computingu nevyplatí. Pokud budeme chtít posoudit, zda je některý z typů cloud computingu pro nás výhodný či nikoliv, měli bychom se zaměřit na zhodnocení bezpečnosti, nákladů a použitelnosti nabízených služeb u jednotlivých CP.

Bezpečnost

Posouzení, jak je zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost u jednotlivých CP, může být v praxi obtížné a dost často se budeme muset spokojit s čestným prohlášením jednotlivých CSP, protože možnost ověření těchto tvrzení je značně komplikované.

Náklady

Platí se čistě za spotřebovaný čas a zdroje, což je většinou výhoda. Je otázka, zda se služba od určitého objemu dat a požadavků na zdroje neprodraží nebo zda nenarazíme na nějaký limit, který bychom v případě, že bychom měli vlastní řešení, nemuseli řešit. Řešení je samozřejmě vysoce škálovatelné, ale CP nemusí být schopen nebo ochoten včas reagovat na vaše požadavky.

Použitelnost

Služby cloudu jsou dostupnost v podstatě odkudkoliv a business tak může být snadno přesunut do jakékoliv destinace na světě, ovšem je otázka, zda by byl stejně snadný i přechod k jinému CP. Obávám se, že nikoliv, neboť i zde může vzniknout situace označovaná jako vendor lock-in.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: , ,


K článku “Cloud computing” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: