Forenzní analýza počítače

Provedeme forenzní analýzu vašeho počítače s Windows, která spočívá v detailní analýze běžících služeb, procesů, souborového systému a registrů.

Za tímto účelem nejprve pod profilem aktuálně přihlášeného uživatele provedeme dump paměti a rovněž i image disku napadeného počítače, abychom mohli následně prověřit, jaké procesy na daném počítači běží a zda se v některém z nich neskrývá samotný malware.

Rubrika: Služby
celý článek

DLP test

Nasadili jste nějaké DLP řešení, které by vás mělo chránit před únikem informací, ale nejste si jisti, zda vás před únikem informací skutečně chrání?

Otestujeme vaše DLP řešení a řekneme vám, zda a jakým způsobem mohou z vaší firmy uniknout citlivá data.

Rubrika: Služby
celý článek

Online Reputation Management

Změníme způsob, jak vás vnímají vaši klienti, zlepšíme váš mediální obraz, napravíme vaši online reputaci, a pomůžeme vám získat zpět vaše dobré jméno.

Neváhejte se s námi spojit, máme zkušenosti se zmírněním následků nevhodné komunikace, návrhem různých scénářů komunikace, přes odstraňování negativního obsahu, až po vytváření pozitivního obrazu formou budování kvalitního odkazového profilu, psaní článků a tvorbou microsites.

Rubrika: Služby
celý článek

Řízení a analýza rizik

V tomto kurzu se dozvíte, jak zavést proces řízení rizik v organizaci, a jak přistoupit k analýze rizik.

Naučíte se efektivně identifikovat a kvantifikovat aktiva, hrozby, zranitelnosti a výsledné riziko, zvolit odpovídající metodu zvládání rizik a navrhnout vhodná opatření ke snížení rizika na přijatelnou úroveň. Dozvíte se také, jakých chyb se analytici nejčastěji při analýze rizik dopouštějí, jaké jsou nedostatky některých běžně používaných metodik a spoustu dalšího.

Rubrika: Služby
celý článek

Připravíme váš obchodní tým na účast ve výběrovém řízení

Chcete jako firma zvýšit svoji šanci na úspěch ve výběrovém řízení? Zašlete nám vaši obchodní nabídku a předveďte nám, jak chcete vést svoji prezentaci u vašeho potenciálního zákazníka.

Seznámíme se s vaší nabídkou a poslechneme si vaši prezentaci a poskytneme vám zpětnou vazbu. Posoudíme formu a obsah vaší nabídky a prezentace, a poradíme vám, co změnit, co vypustit a co naopak doplnit. A případně, i zda do daného výběrového řízení vůbec jít nebo ne.

Rubrika: Služby
celý článek

Analýza rizik

Provedeme analýzu rizik vašeho systému a doporučíme vám vhodný způsob jejich zvládání.

Identifikujeme vaše nejcennější aktiva, aktuální hrozby, kterým jste vystaveni a slabá místa vašeho systému, a posoudíme, jaká je reálná možnost jejich zneužití ze strany vnitřního i vnějšího útočníka.

Rubrika: Služby
celý článek

Jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti

V tomto kurzu se dozvíte, jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti ve vaší organizaci.

Tedy takový systém, jehož výsledkem bude implementace jen skutečně nezbytně nutných bezpečnostních opatření organizační a technické povahy, které vás budou spolehlivě chránit před stávajícími i novými hrozbami.

Rubrika: Služby
celý článek

Spear phishing test

Cílem spear phishing testu je ověřit, jak by vaši zaměstnanci reagovali na takovýto útok.

V rámci tohoto testu bude rozeslán určitý počet e-mailů na vybrané adresy a bude vyhodnoceno, zda se příjemci e-mailů budou řídit pokyny v nich uvedených a kliknou na odkaz nebo otevřou přílohu.

Rubrika: Služby
celý článek

Antimalware test

Cílem tohoto testu je ověřit, zda je vaše antimalware řešení schopno vás ochránit nejen před stávajícími, ale i novými hrozbami.

V rámci tohoto testu zašleme na e-mailovou adresu, kterou nám sdělíte několik e-mailů s různými přílohami obsahující kód, který když bude příjemcem e-mailu spuštěn, tak nebude provádět žádnou destruktivní činnost, ale pouze se pokusí zapsat na disk, načíst data nebo navázat komunikaci do internetu.

Rubrika: Služby
celý článek

Social hacking test

Otestujeme, jak jsou vaši zaměstnanci odolní vůči technikám sociálního inženýrství, a zda by v případě, že by byl na vaši organizaci veden cílený útok, byl tento útok úspěšný.

Tento test zahrnuje phishing, spear phishing, vishing, smishing, a další známé i méně známe techniky. V rámci tohoto testu nebudeme zneužívat zranitelností a exploitů, které by mohly vest k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informací a systémů.

Rubrika: Služby
celý článek