Řízení informačních rizik v praxi

Řízení informačních rizik v praxi

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s problematikou řízení informačních rizik. Posloupnost kapitol v této knize v zásadě kopíruje proces řízení informačních rizik.

Po přečtení této knihy byste měli být schopni proces řízení informačních rizik ve vaší organizaci úspěšně zavést, efektivně posoudit samotná rizika a následně navrhnout vhodný způsob jejich zvládání.

Štítky: ,
celý článek

Jak otestovat účinnost antimalware řešení

Jak otestovat účinnost antimalware řešení

Tento e-book obsahuje jednoduchý návod, jak otestovat účinnost libovolného antimalware řešení.

Na příkladech malwaru z poslední doby, který se šířil e-mailem jako příloha, a rostoucímu počtu útoků na malé a střední firmy se opět ukázalo, jak jsou tradiční antimalware řešení, založená na signaturách, nedokonalá.

celý článek

Jak otestovat účinnost DLP řešení

Jak otestovat účinnost DLP řešení

Tento e-book obsahuje návod, jak efektivně otestovat spolehlivost jakéhokoliv DLP řešení.

V úvodu jsou nejprve představeny základní testovací scénáře, jak lze data z jakékoliv organizace vynést a následně jsou pak popsány i pokročilejší možnosti, jak data exfiltrovat přes internet, protože byť si většina organizací provozujících nějaké DLP řešení myslí, že tento způsob úniku dat má pod kontrolou, tak opak je bohužel pravdou.

celý článek

Cyber Threat Report

Cyber Threat Report

Cyber threat report zachycuje, které kybernetické hrozby ohrožují uživatele a organizace v ČR.

V reportu je uveden popis hrozeb včetně predikce dalšího možného vývoje ve vztahu k jednotlivým sektorům ekonomiky nebo konkrétním organizacím v ČR. Cyber Threat Report je placený produkt/služba, ke které se můžete přihlásit na základě objednávky prostřednictvím e-mailu. Po uhrazení příslušné částky je vám pak report pravidelně zasílán na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Štítky:
celý článek