Přidělení ISSN

Dnes nám bylo přiděleno ISSN 2694-9830 a stáváme se regulérním internetovým magazínem, jehož podobu bude do budoucna ovlivňovat nově ustanovená redakční rada. S tímto rovněž vstupují formálně v platnost již dříve sepsaná pravidla ohledně obsahu a formy jednotlivých příspěvků a způsobu jejich schvalování, kdy šéfredaktorovi předkládá příspěvek vhodný k publikování redakční rada.

celý článek

Přidána možnost výběru mezi denním a nočním vzhledem

Vzhledem, k tomu, že spousta z vás navštěvuje tento web i v pozdních večerních hodinách, přidal jsem možnost volby mezi denním a nočním režimem. Volba se provádí kliknutím na písmeno D (denní režim, stávající světlé téma) nebo N (noční režim, nově přidané tmavé téma) umístěné napravo od hlavního menu.

celý článek

Založili jsme nové téma robotizace

Založili jsme nové téma robotizace, ve kterém se věnujeme především rizikům spojeným s RPA, což je zkratka pro robot proces automation tedy automatizaci procesů za využití softwarových robotů. Očekáváme, že toto téma bude v dalších letech nabývat dále na významu.

celý článek

Staňte se spoluautorem

Řešíte s kolegou stejný problém a chtěli byste na toto téma společně publikovat? Žádný problém, přidali jsme možnost uvedení více autorů pod jedním článkem. Této možnosti můžete využít i v případě, že byste měli v hlavě nějaké zajímavé téma a nemáte dostatek času k sepsání článku. V takovém případě na něm můžeme zapracovat společně. Stačí, když sepíšete stručnou osnovu a pošlete nám ji.

celý článek

Založili jsme nové téma projektové řízení

Očekávejte další příspěvky k tomuto tématu. V článcích se budeme věnovat především tématům, které mezinárodní metodiky jako PRINCE2, PMBoK nebo IPMA používané v projektovém řízení dostatečně nepokrývají, nebo které vyvolávají spoustu otázek a nejasností. Všechny příspěvky k tomuto tématu budou označeny štítkem projektové řízení.

celý článek

Vyšla nová verze metodiky hodnocení míry nebezpečnosti phishing kampaní

Aktualizovali jsme metodiku hodnocení míry nebezpečnosti phishing kampaní. Především přibyl další atribut „formulář v e-mailu“, který zohledňuje skutečnost, že v rámci kampaně může být poslán HTML e-mail, který obsahuje formulář požadující po příjemci vyplnění citlivých dat.

celý článek

Založili jsme nové téma kybernetická bezpečnost

Vzhledem k rostoucímu zájmu o kybernetickou bezpečnost, která získala oporu i v kybernetickém zákoně, jsme se rozhodli založit nové téma, kde se budeme této problematice více věnovat. Všechny příspěvky, které se této problematiky týkají, jsou označeny štítkem kybernetická bezpečnost.

celý článek

Placený obsah aka premium content

Přístup k některým článkům, které obsahují lukrativní informace nebo cenné know how, jsme se rozhodli zpoplatnit. Tyto články jsou označeny ikonou zámečku a štítkem premium a jsou až na výjimky dostupné pouze pro platící čtenáře. Těchto článků bude postupně přibývat.

celý článek