SEO: jak vytvořit kvalitní obsah s vysokou informační hodnotou

Že v rámci SEO hrají významnou roli vhodně zvolená klíčová slova, jsme se zabývali posledně, tentokrát se podíváme na další neméně důležitý faktor, kterým je samotný obsah.

Již v prvním díle našeho seriálu o SEO jsme si řekli, že jedinečný obsah s vysokou informační hodnotou je pro umístění na předních pozicích ve výsledcích vyhledávaní naprosto zásadní. A že se na vaší stránce musí nacházet i správná klíčová slova, je snad už zbytečné dodávat. To, zda se ona klíčová slova nacházejí v URL, meta deskriptoru, titulku stránky, v popisku a názvu obrázku, fungují jako hypertextové odkazy nebo zda jsou v textu ona slova označena tučně nebo jinak zvýrazněna, nehraje až takovou roli, jak mnozí SEO experti tvrdí, i když…

Štítky:
celý článek

SEO: jak vybrat vhodná klíčová slova

Správně zvolená a vhodně použitá klíčová slova jsou pro umístění na předních místech ve výsledcích vyhledávání naprosto zásadní.

Problém je, že uživatel do vyhledávače zadává taková slova, o kterých je přesvědčen, že nejlépe vyjadřují to, co hledá, resp. co je předmětem jeho zájmu. Jenže fráze zadaná uživatelem nemusí vůbec korespondovat se slovy, která jsou použita na stránce, na které se hledané informace nachází. Je tomu tak proto, že osoba, která odpovídá za obsah webu, dostane např. od obchodníka popis produktu s tím, aby ho umístila na web, anebo ho obchodník na web umístí sám, tedy pokud web obsahuje nějaký systém pro správu obsahu (Content Management System, zkr. CMS).

Štítky:
celý článek

MLM: Multi Level Marketing nebo podvod?

Přímý prodej, osobní prodej, interaktivní distribuce, referenční marketing nebo také síťový marketing je víceúrovňový marketing (Multi Level Marketing, zkr. MLM).

Zbohatnout na něm skutečně lze, ale musíte založit společnost, která tento způsob prodeje bude využívat, a ne se stát pouhým distributorem. Tím neříkám, že si jako pouhý distributor nemůžete slušně vydělat. Můžete, ale pravděpodobnost, že se vám podaří ve firemní hierarchii vystoupat dostatečně vysoko a tím si zajistit slušný příjem, je velice nízká. Ostatně o tom, proč tomu tak je, pojednává tento příspěvek.

Štítky:
celý článek

SEO: optimalizace stránek pro vyhledávače

V tomto díle si stručně popíšeme, v čem spočívá optimalizace stránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization, zkr. SEO).

V závěru minulého dílu jsme se zabývali tím, zda má optimalizace stránek pro vyhledávače smysl či nikoliv. Řekli jsme si, že pro umístění stránek na předních místech ve výsledcích vyhledávání je rozhodující především to, zda se na nich nachází dostatečně atraktivní obsah, jsou použita ta správná klíčová slova a zároveň na ně vedou odkazy z jiných důvěryhodných stránek.

Štítky:
celý článek

SEO: má smysl optimalizovat stránky pro vyhledávače?

V tomto seriálu o optimalizaci stránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization, zkr. SEO) se dozvíte, jak své stránky dostat na přední místa ve výsledcích vyhledávání.

Je zvláštní, že i v dnešní době je spousta drobných a středních podnikatelů přesvědčena, že v okamžiku, kdy si zaregistrují doménu a vytvoří webové stránky, na kterých budou propagovat své služby a produkty, tak se k nim zákazníci jen pohrnou. To však k úspěšné propagaci firmy, produktu nebo služby na internetu bohužel nestačí. Je tomu tak proto, že na internetu jsou milióny stránek a pokud má potenciální klient zavítat zrovna na tu vaši, musíte se od svých konkurentů nějak odlišit, a musíte mu vyjít doslova naproti. Klient se totiž na vaše stránky dostává v zásadě třemi různými způsoby, a my si je nyní popíšeme.

Štítky:
celý článek