Internetový marketing: podvodné klikání deformuje trh

Reklama na internetu, pokud je správně cílená, může být výhodná pro všechny účastníky trhu, ovšem to by se na něm nesměli nacházet podvodníci.

Reklama zobrazovaná na webových stránkách je výhodná jak pro zadavatele reklamy, tak i pro poskytovatele reklamního prostoru, a případně i pro zprostředkovatele reklamy. Vždy se ale najdou jedinci a organizované skupiny, kteří se budou snažit těchto reklamních systémů, fungujících na principu PPC (Pay Per Click, kdy se platí za kliknutí na reklamní sdělení) nebo PPV (Pay Per View, kdy se platí za zobrazení reklamního sdělení) zneužít ve svůj prospěch nebo k poškození konkurence.

Štítky:
celý článek

Recenze knihy Bohatý táta, chudý táta

Hlavní myšlenka knihy Rich Dad Poor Dad v češtině Bohatý táta, chudý táta od Robert T. Kiyosaki se dá shrnout do několika málo vět.

R. K. tvrdí, že domácnosti nejsou finančně gramotní (vinu dává vzdělávacímu systému), což se projevuje tím, že si vše pořizují na dluh, který pak musí splácet, nebo si kupují věci, které nezbytně nutně nepotřebují a nemají tak volné finanční prostředky, které by mohly výhodně investovat, a které by jim peníze vydělaly.

Štítky:
celý článek

Internetový marketing: SEO a SEM

V oblasti internetového marketingu se můžeme velice často setkat s pojmy SEO a SEM, které bývají dost často zaměňovány.

Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization, zkr. SEO) a marketing ve vyhledávačích (Search Engine Marketing, zkr. SEM) jsou dvě rozdílné aktivity, byť mají společný cíl, a to oslovit co největší počet potenciálních klientů.

Štítky: , ,
celý článek

SEO: vzhled webu ovlivňuje konverzní poměr více, než si myslíte

Při optimalizaci stránek pro vyhledávače nesmíte zapomínat na celkový vzhled, neboť to je to, co uživatele, který na vaše stránky zavítá, upoutá jako první.

Můžete se klidně nacházet na prvním místě ve výsledcích vyhledávání, ale pokud vaše stránka návštěvníka na první pohled nezaujme, půjde okamžitě pryč. Design tak do značné míry ovlivňuje konverzní poměr více, než si je většina provozovatelů webu ochotna připustit.

celý článek

SEO: linkbaiting vs. linkbuilding

V zásadě existují dva základní způsoby získávání nebo chcete-li budování zpětných odkazů a to linkbaiting a linkbuilding.

V obou případech je cílem těchto technik zvýšit počet odkazů, které na vaše stránky povedou z jiných webů a tím přispět k lepšímu umístění vašich stránek ve výsledcích vyhledávání. Ovšem pozor, algoritmus, který vyhledávače používají k přidělení pozice ve výsledcích vyhledávání (Search Engine Result Page, zkr. SERP), hodnotí i takové faktory, jako je stáří stránky, ze které odkaz vede, její zaměření a též i rychlost přibývání nových odkazů.

Štítky:
celý článek

SEO: to, zda jsou vaše stránky validní, hraje minimální roli

To, zda jsou vaše stránky validní či nikoliv, má až na výjimky naprosto zanedbatelný vliv na umístění vaší stránky ve výsledcích vyhledávání.

Jen v případech, že by zdrojový kód stránky obsahoval natolik závažné chyby, že by crawler nedokázal danou stránku indexovat, mohla by se tato skutečnost negativně podepsat na umístění vašich stránek ve výsledcích vyhledávání. Bez ohledu na to, zda validita kódu ovlivňuje umístění vaší stránky ve výsledcích vyhledávání či nikoliv, není důvod, proč by zrovna vaše stránky měly obsahovat chyby.

Štítky:
celý článek

Jak rozeslat obrovské množství mailů a nedostat se na blacklist

Jak rozeslat v poměrně krátkém čase tisíce e-mailů a nedostat se přitom na blacklist?

Potřebujete rozeslat např. v rámci své marketingové kampaně velké množství víceméně stejných e-mailů na různé e-mailové adresy a to během poměrně krátké doby? Pak je možné, že se váš server dostane na černou listinu, tzv. blacklist a vaše společnost bude označena jako společnost, která rozesílá nevyžádanou poštu, tzv. SPAM a porušuje tím zákon.

celý článek

SEO: přečtěte si, co patří mezi nejvýznamnější on-page faktory

Je zřejmé, že některé faktory hrají ve výpočtu SERP větší roli než jiné, uveďme si však ty, na které bychom rozhodně neměli zapomenout.

Mezi on-page faktory patří především samotný obsah, vhodně použitá klíčová slova a mezi off-page faktory pak odkazy, které na vaše stránky vedou z jiných webů. Rozdíl mezi těmito dvěma faktory spočívá v tom, že zatímco on-page faktory můžeme ovlivnit velice snadno, tak ovlivnit off-page faktory, což jsou de facto zpětné odkazy, vyžaduje mnohem větší úsilí.

Štítky:
celý článek

SEO: být na předních místech ve výsledcích vyhledávání nestačí

To, že se odkaz na vaši stránku objevuje na první stránce ve výsledcích vyhledávání a většina uživatelů na něj klikne, ještě pořád není zárukou vašeho úspěchu, ale jestli za tohle chcete SEO mágům platit…

Uvědomte si, že vy potřebujete, aby návštěvník, který zavítá na váš web přes odkaz ve výsledcích vyhledávání, aby ho hned neopustil, naopak aby na vašem webu nějakou dobu zůstal. Nezapomínejte, že zákazník se zpravidla nerozhodne ke koupi okamžitě, ale informace o daném produktu nebo službě vyhledává i na jiných webech.

Štítky:
celý článek

Heatmapy – jsou vůbec k něčemu?

Platit někomu za nějaké heatmapy vytvořené pomocí eye trackingu je při dodržení základních pravidel tvorby webu naprosto zbytečná investice, protože potvrdí víceméně to, co je patrné na první pohled, nebo ne?

Výsledkem eye trackingu neboli sledování pohybu očí uživatele po obrazovce, na které se nachází nějaká webová stránka, není nic jiného, než prachobyčejná heatmapa, jež vizualizuje, kterým místům věnují návštěvníci webu největší pozornost. Problém je, že mnohdy jsou tyto heatmapy špatně interpretovány.

Štítky:
celý článek