Jak fungují sebeorganizující týmy, a co je nejčastější příčinou jejich selhání

managementSebeorganizující tým si sám vybírá, kdo bude jeho členem, volí si svého lídra a rozhoduje o tom, kdo, co, kdy a jak bude dělat.

V rámci sebeorganizujících týmů tak dochází k tomu, že pracovní místo se de facto přizpůsobuje člověku, nikoliv naopak jak je to typické u tradičního způsobu řízení, kde bývají kapacity jednotlivých členů týmu využity jen z několika málo procent.

Štítky:
celý článek

Tradiční způsoby řízení zabíjí veškerou kreativitu

managementTradiční způsob řízení neumožňuje firmě nabídnut zákazníkovi takový produkt nebo službu, kterou poptává a nabídnout mu ji dostatečně rychle.

Vyhrávat proto budou spíše ty firmy, které zavedou takový způsob řízení, který jim umožní dostatečně pružně reagovat na potřeby a problémy svých zákazníků, a dodají jim nový produkt, byť třeba i s méně novými funkcemi, ale rychleji.

Štítky:
celý článek

Lze zavádění úsporných opatření považovat za první známku toho, že firmě dochází dech?

managementTo, že firmy hledají možnosti, jak snížit své náklady, je v pořádku, ale přesto si nelze nevšimnout, že k tomuto opatření většinou přikročí až v okamžiku, kdy jim začne klesat zisk nebo jim už neroste takovým tempem jako v minulých letech.

Díky úspoře nákladů může firma sice ještě nějakou dobu cekem dobře fungovat, a dokonce být i schopna uspokojit požadavky vlastníka a akcionářů a generovat odpovídající zisk, ovšem pokud se nezmění a nepřijde s nějakou skutečně disruptivní inovací, tak ji ani tato úspora nákladů nezachrání.

Štítky:
celý článek

Systém managementu kvality tajemství zbavený

management2Cílem tohoto příspěvku je stručné shrnutí normy ČSN EN ISO 9001:2016 respektive ISO 9001:2015, která se zabývá systémem managementu kvality.

Hned na úvod je třeba zdůraznit, že systém managementu kvality a zavedené procesy by organizaci rozhodně neměly omezovat v tom, co dělá. A pokud tomu tak je, znamená to, že systém nebyl správně pochopen a byl zaveden naprosto špatně.

celý článek

Co jsou to SMART cíle a jak je definovat

managementJe mnoho definic tzv. SMART cílů, přičemž jednotlivá písmena tohoto slova v angličtině vyjadřují kritéria ohledně toho, jaké by ony cíle vlastně měly být.

Problém mnoha definic však spočívá v tom, že dochází k nežádoucí korelaci mezi jednotlivými kritérii. Níže jsem se proto pokusil naformulovat vlastní definici SMART cílů včetně zdůvodnění jednotlivých kritérií a uvedení vhodných českých ekvivalentů.

Štítky:
celý článek

Chcete realizovat změnu v organizaci, a narazili jste na odpor?

managementNa prvním místě je třeba si uvědomit, že zaměstnanci jsou vůči změnám velice rezistentní, což je pochopitelné, protože se změn bojí.

V takové situaci se obvykle doporučuje danou změnu srozumitelným způsobem komunikovat všem dotčeným zaměstnancům, aby pochopili, proč se vedení společnosti rozhodlo danou změnu realizovat.

Štítky:
celý článek

Strategie informační bezpečnosti

Strategie informační bezpečnosti (Information Security Strategy, zkr. ISS) by měla vycházet z business strategie a regulatorních požadavků.

Při návrhu optimální strategie informační bezpečnosti byste měli vzít v úvahu vnější i vnitřní prostředí, ve kterém se core business společnosti odehrává, protože zde vznikají rizika, kterým musí společnost, pokud chce být na trhu dlouhodobě úspěšná, čelit. Cílem strategie informační bezpečnosti je pak zcela logicky minimalizace těchto rizik, a to na úroveň, která je pro vedení společnosti akceptovatelná, respektive která odpovídá jeho postoji k riziku tzv. risk appetite.

Štítky:
celý článek

Jak hodnotit návratnost investice do bezpečnosti

V minulém příspěvku jsme se věnovali hodnocení IT investic, dnes se podíváme na hodnocení návratnosti investic do bezpečnosti.

Hodnocení návratnosti investic do bezpečnosti (Return On Security Investment, zkr. ROSI) je vůbec problém, protože investice do bezpečnosti je často mnohými manažery považována za pouhý náklad. Pravda, nezvyšuje zisk, nýbrž snižuje pouze možnou ztrátu a umožňuje dosahovat úspor.

Štítky:
celý článek

RACI tabulky a jak na ně

RACI tabulky se používají v rámci procesního a projektového řízení ke stanovení odpovědnosti jednotlivých osob.

V praxi se však dost často můžeme setkat s RACI tabulkami, které jsou vyplněny naprosto nešťastně, což v konečném důsledku vede k značnému snížení efektivity a zbytečným problémům. Doporučujeme vám proto provést níže popsanou horizontální a vertikální analýzu, která by vám měla pomoci ty nejzávažnější nedostatky včas odhalit.

celý článek

Penetrační testování jako součást životního cyklu vývoje SW

Penetrační testy teď nabízí kde kdo, jak ale poznat, kdo je opravdu umí provést a kdo na nich chce jen vydělat?

První, co vám mohu doporučit, prověřte si danou firmu a uvedené reference. Určitě kontaktujte osobu, která je v referencích uvedena a zeptejte se jí, jak byla s prací dané firmy spokojena, a co přesně bylo předmětem dodávky. Uvědomte si, že analýza rizik (risk analyses), prověrka konfigurace (configuration review) nebo skenování zranitelností (vulnerability scan) je něco jiného než penetrační testování nebo chcete-li ethical hacking.

Štítky:
celý článek