Otázka č. 94

Dostupnost je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 93

Základní atributy bezpečnosti jsou


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 92

Botnet je síť počítačů


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 91

Co je klíčové pro úspěšné zavedení biometrické autentizace do systému?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 90

Co lze považovat za nejspolehlivější biometrickou metodu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 89

Pro úspěšné otestování DRP je třeba, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 88

Co by mělo být uchováváno mimo prostory společnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 87

Když se plánuje DRP pro případ živelné pohromy, tak ze všeho nejdůležitější je ochrana


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 86

Security baseline obsahuje


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 85

Autorizace


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek