Otázka č. 134

Co nejlépe prověří bezpečnost systému před útoky z internetu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 133

Jaká technika je nejvhodnější pro identifikaci zranitelností ve webové aplikaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 132

Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 131

Co je základní komponentou každého bezpečnostního programu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 130

Výjimka z politiky by měla být udělena pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 129

Webová stránka opatřená certifikátem a ikonkou zámečku značí, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 128

Při použití asymetrické kryptografie je nejdůležitější, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 127

K zajíštění důvěrnosti a neodmítnutelnosti odesílané zprávy je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 126

Při provádění penetračních testů je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 125

Výhoda white-box penetračního testu před black-box testem spočívá v tom, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek