Otázka č. 143

Co by se mělo objevit v pravidelném reportu o bezpečnosti předkládanému vrcholovému managementu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 142

Co je charakteristické pro decentralizované řízení informační bezpečnosti v korporaci mající více poboček po celém světě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 141

Když se objeví nový regulatorní požadavek, tak by manažer bezpečnosti měl jako první


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

CRISC aneb certifikovaný expert na řízení rizik

Certified in Risk and Information Systems Control je certifikace od společnosti ISACA, která prověřuje znalosti kandidáta v oblasti řízení rizik a to hned ve čtyřech doménách jako je identifikace rizik, hodnocení rizik, zvládání rizik a monitoring rizika.

Stejně jako v případě zkoušky CISM i zde máte na zodpovězení 150 otázek v angličtině 4 hodiny a vybíráte ze čtyř nabízených odpovědí tu nejvhodnější odpověď.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 140

V systému byl nalezen účet s právy full control sloužící ke zkopírování dat z produkce do testu, co by měl bezpečnostní manažer udělat jako první?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 139

Organizace v rámci snížení nákladů zavedla flexible workspace, v němž pracuje několik desítek zaměstnaců, kteří se moc neznají, jak v takovém případě zabránit neautorizovanému pžadavku na nastavení nového hesla?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 138

Jaký je nejbezpečnější způsob předání prvotního hesla uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 137

Jaký je nejbezpečnější způsob předání prvotního hesla uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 136

Jaká technika je použitelná pro identifikaci scházejících bezpečnostních opatření


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 135

Jak prověřit, že je systém nakonfigurován rozporu se standardem?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek