Otázka č. 13

Kdo je odpovědný za správnou klasifikaci informací?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 12

Kdo by měl financovat zavedení bezpečnostních technologií?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 11

Investice do bezpečnostních opatření by měly vycházet z


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 10

Co by mělo nejvíce přesvědčit vrcholový management k rozhodnutí investovat do řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 9

Nejdůležitější součástí prohlášení o ochraně osobních údajů je,


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 8

Který z dokumentů se mění nejčastěji?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 7

Který z dokumentů se nejméně často mění?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 6

Který z následujících bezpečnostních dokumentů není závazný?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 5

Co bezpečnostnímu manažerovi pomůže nejlépe přesvědčit představenstvo o nutnosti investice do daného bezpečnostního řešení?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 4

Manažer informační bezpečnosti pracující pro korporaci musí v zemi svého působení zajistit, že program informační bezpečnosti bude


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek