Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 134

Co nejlépe prověří bezpečnost systému před útoky z internetu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 133

Jaká technika je nejvhodnější pro identifikaci zranitelností ve webové aplikaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 132

Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 131

Co je základní komponentou každého bezpečnostního programu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 130

Výjimka z politiky by měla být udělena pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 129

Webová stránka opatřená certifikátem a ikonkou zámečku značí, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 128

Při použití asymetrické kryptografie je nejdůležitější, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 127

K zajíštění důvěrnosti a neodmítnutelnosti odesílané zprávy je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 126

Při provádění penetračních testů je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 125

Výhoda white-box penetračního testu před black-box testem spočívá v tom, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek