Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 101

Nejspolehlivější metoda jak zabránit krádeži informací ze strany zaměstnance je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 100

Pokud jde o nastavení FAR a FRR pro přístup do datacentra, tak je lepší, když


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 99

Jaké bezpečnostní opatření kromě biometrie by měl manažer bezpečnosti zavést, aby měl jistotu, že do datového centra vstupují jen oprávněné osoby?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 98

Jaké bezpečnostní opatření by měl manažer bezpečnosti zavést, aby měl jistotu, že do datového centra vstupují jen oprávněné osoby?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 97

Integrita může být nejlépe zajištěna


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 96

Integrita je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 95

Důvěrnost je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 94

Dostupnost je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 93

Základní atributy bezpečnosti jsou


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 92

Botnet je síť počítačů


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek