Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 81

Auditing


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 80

Pokud jde o zálohování dat, tak ze všeho nejdůležitější je zohlednit


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 79

Pokud jde o archivaci dat, tak ze všeho nejdůležitější je zohlednit


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 78

Pokud jde o strategii archivace dat, tak ze všeho nejdůležitější je zvážit


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 77

Jak často by se měl aktualizovat antivirus?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 76

Co by měl udělat manažer bezpečnosti jako první, když business hlásí problémy krátce po nedávné instalaci security patchů?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 75

Během incidentu je nejdůležitější, aby prověřená osoba


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 74

Co by mělo být provedeno neprodleně poté, co je incident potvrzen?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 73

V okamžiku, kdy bylo zjištěno, že došlo k možnému zpřístupnění citlivých informací neautorizované osobě, tak je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 72

Při forenzní analýze pracovní stanice je třeba jako první


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek