Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 65

Jaké je největší riziko při používání Wi-Fi sítě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 64

Jaká je nejúčinnější ochrana před SQL injection?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 63

Co je největším rizikem protokolu SNMPv2?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 62

Nejspolehlivější ochranou před snifováním sítě je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 61

V organizaci jsou zaměstnanci, kteří díky přiděleným oprávněním mohou v rámci business continuity zastat jakoukoliv roli v určitém business procesu. Tím je na jednu stranu zajištěna zastupitelnost, ale na stranu druhou je zde narušen princip oddělení rolí, což může


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 60

Jaké opatření by mělo zabránit replay útoku?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 59

Ochrana proti piggybackingu/tailgatingu by měla být založena na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 58

Phishing může být nejlépe eliminován


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 57

Nový malware se šíří skrz e-mailovou přílohu ve formě obrázku s payloadem, co by měl manažer bezpečnosti udělat?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 56

Nejspolehlivější metoda, jak bezpečně odstranit data z harddisku, je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek