Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 123

Nejúčinnější způsob jako uživatele upozornit na nebezpečí a nutnost dodržovat pravidla je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 122

Jak nejlépe zajistit, že zaměstnanci chápou správně požadavky uvedené v politikách a směrnicích?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 121

Jak donutit systémové administátory, aby si vzali bezpečnost za vlastní a nesli odpovědnost?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 120

Security by obscurity je kontroverzní přístup k řízení bezpečnosti, který


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 119

Jak zabránit neautorizovanému požadavku na nastavení nového hesla?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 118

Neodmítnutelnost může být nejlépe zajištěna


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 117

Malvertising je technika


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 116

Logování můžeme označit jako opatření spadající do kategorie


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 115

Jakým způsobem bývají nejčastěji prolomena hesla uživatelů sloužících k přihlášení do nejrůznějšch webových služeb?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 114

Kybernetická bezpečnost


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek