Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 29

Co je nejdůležitější uvést do bezpečnostního standardu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 28

U kritických business aplikací by měl být přístup každého uživatele schválen


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 27

Kdo je odpovědný za nastavení práv k business datům?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 26

Když je aktuální business cíl v rozporu se stávajícím standardem nebo politikou, tak je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 25

Který z požadavků na bezpečnost má nejnižší prioritu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 24

V rámci řízení bezpečnosti je třeba nejprve sepsat


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 23

Kdo nese konečnou odpovědnost za bezpečnost organizace


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 22

Co je charakteristické pro centrální řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 21

První krok při vytváření programu řízení informační bezpečnosti je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek