Otázky týdne – CISM

Otázky týdne pokrývají všechny domény, které by měl manažer informační bezpečnosti znát. Pokud se připravujete se na certifikaci CISM anebo si chcete jen ověřit své znalosti z oblasti informační bezpečnosti, tak sledujte otázky týdne a zkuste určit správnou odpověď. Ze čtyř možných odpovědí je vždy jen jedna ta správná. Která, to se dozvíte po zodpovězení samotné otázky, včetně zdůvodnění, proč tomu tak je.

celý článek

Otázka č. 148

Jaký je nejúčinnější způsob řízení přístupu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 147

Jaká je nejúčinnější ochrana před nežádoucím sdílením informací mezi uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 146

Nejspolehlivější metoda jak zajistit, že externisté nedostanou nevhodné přístupy je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 145

Jestliže pro vyřešení problému programátor potřebuje přístup do produkčního systému, tak je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 144

Kdo je odpovědný za řízení přístupu k business datům?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 143

Co by se mělo objevit v pravidelném reportu o bezpečnosti předkládanému vrcholovému managementu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 142

Co je charakteristické pro decentralizované řízení informační bezpečnosti v korporaci mající více poboček po celém světě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 141

Když se objeví nový regulatorní požadavek, tak by manažer bezpečnosti měl jako první


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 140

V systému byl nalezen účet s právy full control sloužící ke zkopírování dat z produkce do testu, co by měl bezpečnostní manažer udělat jako první?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 139

Organizace v rámci snížení nákladů zavedla flexible workspace, v němž pracuje několik desítek zaměstnaců, kteří se moc neznají, jak v takovém případě zabránit neautorizovanému pžadavku na nastavení nového hesla?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek