Otázka č. 190

Největším rizikem pro ty co spoléhají na PKI může být


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 189

Kvantitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 188

Kvalitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 187

Pokud jsou jednotlivé systémy na sobě vzájemně závislé, říkáme, že se jedná o těsnou integraci a v takovém případě můžeme hovořit o


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 186

Sekundární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 185

Primární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 184

Kritičnost a citlivost aktiv je možné určit na základě


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 183

Jaká data budou mít nejspíš nejvyšší hodnotu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 182

Jaká data budou mít nejspíš nejnižší hodnotu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 181

Hodnota aktiva by měla být založena na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek