LinkedIn: Bez soli, to je umění!

Jistě jste zaznamenali zprávy o tom, že na internet unikly hashe hesel více jak 6 miliónů uživatelů sociální sítě LinkedIn. Problém však nespočívá ani tak v tom, že byla použita hashovací funkce SHA1, jako že hesla byla v DB uložena jako nesolené hashe. Jednu podstatnou věc ale zatím nikdo nezmínil, a to že minimální požadavek na délku hesla uživatele této sociální sítě je pouhých 6 znaků. A vězte, že se najde dost uživatelů, kteří si nastaví heslo přesně o této délce.

Štítky:
celý článek

Autentizace: Jednorázová hesla – HOTP

V tomto příspěvku se podíváme, na jakém principu funguje generování jednorázových hesel pomocí algoritmu HOTP.

HMAC-Based One-Time Password, zkr. HOTP, který je popsán v RFC4226, využívá pro generování jednorázového hesla (One-Time Password, zkr. OTP) algoritmus, který může být vzhledem ke své jednoduchosti a nízkým požadavkům na výpočetní výkon provozován v podstatě na jakémkoliv HW. Není tedy divu, že je tento algoritmus používán např. i v SW tokenech, které jsou k dispozici v podstatě pro všechny nejpoužívanější mobilní OS.

Štítky: ,
celý článek

Bezpečnost webových aplikací: rychlé seznámení s OWASP

Útoky na webové aplikace jsou stále častější, především kvůli zvyšujícímu se počtu uživatelů internetu a dále snadné dostupnosti nástrojů a návodů jak tyto útoky provádět.

V této souvislosti nemůžeme nezmínit projekt OWASP (The Open Web Application Security Project). Pokud na stránky projektu OWASP zavítáte poprvé, zcela jistě se na nich nebudete vůbec orientovat a vědět čím začít. Cílem tohoto příspěvku je tuto situaci alespoň trochu napravit, neboť na stránkách projektu se nachází velice cenné informace.

Štítky:
celý článek

Smartphone: Zvyšuje opakující se cifra v PINu bezpečnost?

Je 4místný PIN, ve kterém se jedna cifra opakuje, bezpečnější než PIN, ve kterém jsou použity čtyři různé cifry?

Na jakýkoliv telefon s dotykovým displejem může být veden smudge attack, avšak obrana proti tomuto útoku je naprosto jednoduchá. Stačí vždy po použití telefonu otřít displej. Ovšem pokud tak neučiníte, zůstanou na něm zřetelné stopy. V takovém případě je pak celkem velká pravděpodobnost, že se útočníkovi podaří váš telefon, v případě že se ho zmocní, odemknout.

Štítky: ,
celý článek

NGFW neboli firewall nové generace

Dnes si povíme, co je to firewall nové generace (Next Generation Firewall, zkr. NGFW) a co od něho můžeme očekávat.

NGFW není nic jiného než výkonnější UTM/XTM, jež v sobě integruje více zařízení, které byly dříve nasazeny zcela samostatně. Rozdíl mezi UTM/XTM a NGFW je skutečně jen ve výkonu, takže zařízení, které se nazývá UTM/XTM je určeno spíše menším a středním firmám, zatímco zařízení označované jako NGFW je nabízeno organizacím s velkým počtem zaměstnanců. NGFW je tedy jen další buzzword, tentokrát nejspíš od Gartnerů, a vše, co jsem psal o UTM/XTM, platí i pro něj. NGWF může fungovat jako:

Štítky:
celý článek

Mýty informační bezpečnosti aneb proč většina firem žije v bludu

Většina firem si stále neuvědomuje, že jejich nejcennějším aktivem jsou informace, a že by jejich ochraně měly věnovat dostatečnou pozornost.

A je jedno, zda se jedná o informace o nových produktech, technologiích, výrobních postupech, klientech nebo marketingové strategii. Pravda je, že tyto informace mají určitou hodnotu, a pokud nejsou odpovídajícím způsobem chráněny, mohou být snadno zcizeny a zneužity. Z tohoto důvodu by měla každá organizace, ve vlastním zájmu a bez ohledu na svou velikost a předmět podnikání, zavést určitá bezpečnostní opatření.

Štítky:
celý článek

Proč jsou passphrase bezpečnější než hesla

Tento příspěvek se snaží přinést odpověď na otázku, proč jsou passphrase bezpečnější než hesla.

Tentokrát vás nebudu obtěžovat žádnou matematikou. Vyjdeme čistě z toho, jaká hesla většina uživatelů volí. Rozhodně to nejsou komplexní hesla, která by bylo obtížné prolomit a nejinak tomu je i u passphrase. Uživatelé mají v okamžiku, kdy jsou vyzvání k zadání passphrase tendenci přistupovat k volbě passphrase stejně nezodpovědně jako k volbě hesla. Uživatelé volí ustálená slovní spojení, která je útočník schopen prolomit obdobným způsobem jako hesla, ale přesto jsou tyto passphrase bezpečnější než heslo. Proč?

Štítky:
celý článek

BYOD: zaměstnanci odmítají chránit telefon heslem

Zaměstnanci odmítají chránit svůj telefon pomocí hesla, protože zadávání hesla je obtěžuje.

A tento odmítavý postoj zaujímají jak zaměstnanci, tak i manažeři. Cožpak si neuvědomují, jak cenná data na svých smartphonech mají? Uvědomují, ale jaksi si nechtějí připustit, že zrovna jejich smartphone by mohl někdo ukrást nebo že by ho mohli někde zapomenout či ztratit. A přitom z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že smartphony se ztrácejí a první, co nálezce udělá, že si prohlédne obsah daného zařízení. V případě, že telefon není chráněn PINem nebo heslem jsou pak informace na něm uložené komukoliv, kdo se daného zařízení zmocní, přístupné.

Štítky: , ,
celý článek

Správci hesel svěřená hesla nechrání

Ze studie společnosti ElcomSoft vyplývá, že mnoho správců hesel (Password Manager) není schopno jím svěřená hesla dostatečně dobře ochránit.

Příčiny jsou dvě. Vývojáři buď nevyužívají bezpečných kryptografických funkcí, které nabízí samotný operační systém, neboť nejsou ochotni věnovat dostatek času jejich studiu, a raději implementují své vlastní kryptografické funkce, aby mohli danou aplikaci snadno portovat i na jiné platformy, ovšem implementují je špatně. V praxi to pak znamená, že správci hesel nedostatečně chrání hesla, která jim uživatelé svěřili.

Štítky:
celý článek

Heslo do vašeho mobilního zařízení prolomíme za pár minut

Gesto a PIN do mobilních zařízení je možné prolomit do několika málo minut. Jedinou skutečnou ochranou je dlouhé komplexní heslo.

V polovině minulého roku jsem psal o tom, že firma Elcomsoft vyvinula nástroj, který dokáže prolomit heslo do iOS za několik málo minut. Od té doby se na trhu objevilo dalších několik nástrojů, které dělají v podstatě totéž. Např. firma Micro Systemation tvrdí, že dokáže prolomit heslo prakticky do jakéhokoliv mobilního zařízení, jak by také ne, když polovina pracovníků této firmy nedělá nic jiného, než že hledá zranitelnosti v telefonech.

Štítky: , ,
celý článek