Black box test

Black box testování, známé také jako opaque box, closed box, behavioral nebo funkční je realizováno bez znalosti vnitřní datové a programové struktury.

To znamená, že tester nemá k dispozici žádnou dokumentaci, binární ani zdrojové kódy. Tento způsob testování vyžaduje testovací scénáře, které jsou buď poskytnuty testerovi nebo si je tester u některých typů testů sám vytváří. Vzhledem k tomu, že jsou obvykle definovány typy a rozsahy hodnot přípustných a nepřípustných pro danou aplikaci a tester ví, jaký zadal vstup, tak ví i jaký výstup nebo chování může od aplikace očekávat. Black box testy mohou stejně jako white box testy probíhat ručně nebo automatizovaně za použití nejrůznějších nástrojů. I v tomto případě se s oblibou využívá obou přístupů. Black box se jeví jako ideální tam, kde jsou přesně definované vstupy a rozsahy možných hodnot.

Black box test

Využití

Black box testu lze využít např. na zjištění problémů typu odepření služby (DoS) nebo aktuálních zranitelností již běžícího systému nebo aplikace. V případě použití tohoto způsobu testování je třeba vždy počítat s určitým rizikem pádu daného systému. Black box testem je také možné demonstrovat chybu, která byla objevena během white box testu. K provedení testů stačí mít k dispozici jen daný program nebo znát jeho umístění, v takovém případě může být proveden test i vzdáleně po síti.

Výhody

  • Snadnost – test může být proveden bez znalosti programovacích jazyků, operačních systémů.
  • Rychlost – lze rychle v krátkém období otestovat i rozsáhlé systémy.
  • Transparentnost – test je pro zákazníka srozumitelný – chápe, co se bude a jak testovat, může a často to bývá i on, kdo testovací scénáře vytváří a testování pak sám provádí.
  • Testovací scénáře mohou být napsány v okamžiku, kdy je kompletní specifikace (některé prameny uvádí, že je možné je psát už v průběhu vzniku specifikace.)
  • Testování není založeno na aktuální implementaci. I když se změní programovací jazyk, operační systém a HW, testování bude probíhat pořád stejně. Testovací scénář není nutno měnit.
  • Testerovi není nutné zpřístupňovat zdrojový kód.

Nevýhody

  • Nižší kvalita kódu – to, že se na výstupu objeví očekávaná hodnota, neznamená, že aplikace je správně napsaná. Kód může být značně neefektivní.
  • Nežádoucí chování aplikace – kromě požadované funkcionality může produkt provádět i jiné akce, které nejsou ve specifikaci a jejichž výstup se na standardním výstupu neobjeví a test je proto neodhalí.
Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Black box test” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: