Jak otestovat účinnost antimalware řešení

Tento e-book obsahuje jednoduchý návod, jak otestovat účinnost libovolného antimalware řešení.

Na příkladech malwaru z poslední doby, který se šířil e-mailem jako příloha, a rostoucímu počtu útoků na malé a střední firmy se opět ukázalo, jak jsou tradiční antimalware řešení, založená na signaturách, nedokonalá.

celý článek

Staňte se spoluautorem

Řešíte s kolegou stejný problém a chtěli byste na toto téma společně publikovat? Žádný problém, přidali jsme možnost uvedení více autorů pod jedním článkem. Této možnosti můžete využít i v případě, že byste měli v hlavě nějaké zajímavé téma a nemáte dostatek času k sepsání článku. V takovém případě na něm můžeme zapracovat společně. Stačí, když sepíšete stručnou osnovu a pošlete nám ji.

celý článek

Forenzní analýza počítače

Provedeme forenzní analýzu vašeho počítače s Windows, která spočívá v detailní analýze běžících služeb, procesů, souborového systému a registrů.

Za tímto účelem nejprve pod profilem aktuálně přihlášeného uživatele provedeme dump paměti a rovněž i image disku napadeného počítače, abychom mohli následně prověřit, jaké procesy na daném počítači běží a zda se v některém z nich neskrývá samotný malware.

celý článek

Jak otestovat účinnost DLP řešení

Tento e-book obsahuje návod, jak efektivně otestovat spolehlivost jakéhokoliv DLP řešení.

V úvodu jsou nejprve představeny základní testovací scénáře, jak lze data z jakékoliv organizace vynést a následně jsou pak popsány i pokročilejší možnosti, jak data exfiltrovat přes internet, protože byť si většina organizací provozujících nějaké DLP řešení myslí, že tento způsob úniku dat má pod kontrolou, tak opak je bohužel pravdou.

celý článek

DLP test

Nasadili jste nějaké DLP řešení, které by vás mělo chránit před únikem informací, ale nejste si jisti, zda vás před únikem informací skutečně chrání?

Otestujeme vaše DLP řešení a řekneme vám, zda a jakým způsobem mohou z vaší firmy uniknout citlivá data.

Štítky:
celý článek

Online Reputation Management

Změníme způsob, jak vás vnímají vaši klienti, zlepšíme váš mediální obraz, napravíme vaši online reputaci, a pomůžeme vám získat zpět vaše dobré jméno.

Neváhejte se s námi spojit, máme zkušenosti se zmírněním následků nevhodné komunikace, návrhem různých scénářů komunikace, přes odstraňování negativního obsahu, až po vytváření pozitivního obrazu formou budování kvalitního odkazového profilu, psaní článků a tvorbou microsites.

celý článek

Posouzení rizik

Identifikujeme, analyzujeme a zhodnotíme rizika vašeho systému a doporučíme vám vhodný způsob jejich zvládání.

Identifikujeme vaše nejcennější aktiva, aktuální hrozby, kterým jste vystaveni a slabá místa vašeho systému, a zhodnotíme, jaká je reálná možnost jejich zneužití ze strany vnitřního i vnějšího útočníka.

celý článek

Jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti

V tomto kurzu se dozvíte, jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti ve vaší organizaci.

Tedy takový systém, jehož výsledkem bude implementace jen skutečně nezbytně nutných bezpečnostních opatření organizační a technické povahy, které vás budou spolehlivě chránit před stávajícími i novými hrozbami.

celý článek

Spear phishing test

Cílem spear phishing testu je ověřit, jak by vaši zaměstnanci reagovali na takovýto útok.

V rámci tohoto testu bude rozeslán určitý počet e-mailů na vybrané adresy a bude vyhodnoceno, zda se příjemci e-mailů budou řídit pokyny v nich uvedených a kliknou na odkaz nebo otevřou přílohu.

celý článek

Antimalware test

Cílem tohoto testu je ověřit, zda je vaše antimalware řešení schopno vás ochránit nejen před stávajícími, ale i novými hrozbami.

V rámci tohoto testu zašleme na e-mailovou adresu, kterou nám sdělíte několik e-mailů s různými přílohami obsahující kód, který když bude příjemcem e-mailu spuštěn, tak nebude provádět žádnou destruktivní činnost, ale pouze se pokusí zapsat na disk, načíst data nebo navázat komunikaci do internetu.

celý článek