Otázka č. 19

Pro úspěšné prosazení programu informační bezpečnosti je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Cyber resilience: Dwell time

Dwell time je doba, po kterou je útočník schopen zcela bez povšimnutí operovat v počítačové síti oběti.

Přičemž čas se začíná odpočítávat od okamžiku úspěšné kompromitace cíle a končí zjištěním, že došlo k napadení systému.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 18

Co musí být uvedeno v politice informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Bezpečnostní politika robotů

Cílem tohoto příspěvku je pokusit se definovat základní bezpečnostní pravidla pro automatizaci procesů pomocí robotů (Robotic Process Automation, zkr. RPA).

Nebudu se zde však zabývat třemi základní zákony robotiky, které jsou platné již několik desítek let, a teprve nyní, když se začínají stále více prosazovat autonomní systémy postavené na strojovém učení, někdy též vydávaném za umělou inteligenci, se začíná řešit, jak je implementovat, nýbrž konkrétními bezpečnostními opatřeními, která byste měli zavést.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 17

Kdo by měl schválit plán řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 16

Cílem bezpečnostní osvěty je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Cyber threat management: taxonomie hrozeb

V rámci řízení kybernetických hrozeb narážíme na jeden ne zcela zanedbatelný problém, a to že nikde není definována jednotná taxonomie hrozeb.

Dokonce ani v národní legislativě nejsou kybernetické hrozby nijak exaktně definovány.

Štítky:
celý článek

Fileless neboli bezsouborový malware

Fileless neboli bezsouborový malware není nic nového, byť se toto téma v poslední době dost skloňuje a stal se z něj tak trochu buzzword.

Jedná se o škodlivý kód, který by se měl, jak již vyplývá z definice, nacházet výhradně jen v paměti napadeného zařízení, z čehož zároveň vyplývá, že po restartu už by jej nemělo být na daném zařízení možné nalézt.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 15

Bezpečnostní osvěta pro zaměstnance společnosti by měla obsahovat


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 14

Kdo by měl provést klasifikaci informací uložených v hlavní knize?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek