Otázka č. 156

Steganografie oproti šifrování


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak stanovit cenu produktu, aby se podstatným způsobem zvýšil objem jeho prodeje – 5. díl

Dnes si opět uvedeme jednoduchý příklad stanovení ceny produktu na základě znalostí z prvního dílu.

Máte tři víceméně stejné produkty A, B a C, které se od sebe liší jen nepatrně anebo jen v jedné stěžejní vlastnosti a doposud jste je prodávali i za přibližně stejnou cenu. Produkt B se však moc neprodává, a vy se jej potřebujete zbavit.

Tento článek patří do prémiového obsahu a je přístupný pouze pro registrované uživatele, abyste si ho mohl přečíst celý, musíte se nejprve přihlásit.
Štítky: , ,
celý článek

Otázka č. 155

Pokud jde o záložní datové centrum, tak to by mělo


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Nový trend ve vývoji bankovního malware v roce 2021

Inicializační vektor útoku je v zásadě již několik let stejný, takže o nějakém novém trendu nelze úplně hovořit.

Je zde však patrný pokles v kompromitaci koncových zařízení s Windows a ovládnutí internetového bankovnictví v prohlížeči. Nadále se však můžeme setkat s phishingem, vishingem, smshingem a trojanizovanými aplikacemi.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 154

Který typ záložního datového centra skýtá největší záruky?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak efektivně zvládat rizika

V anglosaské literatuře se fáze zvládání rizik označuje jako risk treatment, risk response anebo také risk control.

Buď jak buď, v této fázi je nutné učinit několik kroků, které v konečném důsledku rozhodnou o tom, jak efektivní ono zvládání rizik ve vaší organizaci nakonec bude. Na některé z nich se však bohužel velice často zapomíná.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 153

Kdy je organizace nejzranitelnější?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 152

Princip oddělení pravomocí je narušen v okmažiku, kdy do produkční databáze a tabulky obsahující oprávnění jednotlivých uživatelů má právo zápisu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Není možné se soustředit jen na ochranu klíčových aktiv

V rámci posouzení rizik se snažíme vždy nejprve identifikovat klíčová aktiva a hrozby, které na ně působí a následně zavést vhodná bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

Na první pohled se takovýto přístup jeví jako velice efektivní, protože co jiného bychom měli chránit než aktiva, která nám generují většinu našeho zisku. Jenže je to krapet složitější.

celý článek

Otázka č. 151

Co je nejdůležitější při ukončení pracovního poměru?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek