Lesk a bída HR v ČR: Za únikem většiny informací stojí samotní zaměstnanci

Byť nás média neustále informují o únicích informací, za kterými stojí nejrůznější organizované skupiny, tak drtivou většinu úniků informací mají stále na svědomí samotní zaměstnanci.

Ti jsou nejslabším článkem celého systému, a nezdá se, že by tomu v dohledné době mělo být jinak.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 174

Co bude největším rizikem pro společnost provozující velký e-shop?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Integrované řízení podnikových rizik

O integrovaném řízení podnikových rizik se hodně mluví, ovšem málokdo jej dělá, a jen pár expertů jej skutečně ovládá.

Řízení podnikových rizik (Enterprise risk management, zkr. ERM) by mělo přinést komplexní a konsolidovaný pohled na všechna rizika napříč organizací. Někdy se proto též hovoří o integrovaném řízení rizik (Integrated Risk Management, zkr. IRM), kdy je na rizika nahlíženo z pohledu celé organizace.

celý článek

Otázka č. 173

Co bude největším rizikem pro společnost zabývající se vývojem nových technologií a provozující informační systém?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 172

Náklady na opatření by neměly překročit


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 171

Výběr bezpečnostních řešení by měl být založen na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Aktivní obrana nebo protiútok? – 3. díl

V rámci probíhající hybridní války roste riziko přelití válečného konfliktu i do zemí, které s konfliktem původně neměly nic společného.

To je dáno především postupující globalizací a využíváním společné infrastruktury, technologií a produktů, které mohou být napadeny. Riziko napadení pak roste s mírou zapojení dané země do válečného konfliktu, a vyjádřením podpory, ať už přímé či nepřímé.

Štítky:
celý článek

Simulovaný phishing

Simulovaný phishing nepochybně zlepšuje schopnost uživatelů rozpoznávat phishing, bohužel zpravidla jen ten generický, takže spear phishing zůstane nadále nerozpoznán.

Můžeme se však chlácholit tím, že drtivá většina reálných phishing útoků je spíše plošná a nedochází při nich ke zneužívání zeroday zranitelností.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 170

Bezpečnostní opatření zpravidla zvyšují


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 169

Bezpečnostní opatření vždy snižují


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek