Otázka č. 202

Implementace dalších bezpečnostních opatření je příklad


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Semikvantitativní a semikvalitativní analýza rizik

Kromě kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik se můžeme setkat ještě se semikvalitativní nebo také semikvantitativní analýzou rizik.

V takovém případě je pro hodnocení pravděpodobnosti hrozeb a dopadů použita taková stupnice hodnocení, kdy je jednotlivým stupňům hodnocení přisouzena nějaká hodnota a výsledná hodnota rizika je pak dána matematickou operací, zpravidla součinem těchto dvou hodnot.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 201

Jaké prohlášení uvedené ve smlouvě s poskytovatelem hot site je zcela nepřípustné?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 200

Hodnocení rizik v SDLC by mělo proběhnout


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Co je to OSINT

Open Source Intelligence, zkr. OSINT dle většiny definic spočívá ve sběru a analýze informací z otevřených zdrojů, tedy zdrojů, které jsou veřejně dostupné.

To ovšem nutně neznamená, že musí být vždy poskytovány zdarma. Ba naopak mohou být poskytovány i za úplatu. Je třeba si uvědomit, že v mnoha případech musel, ten, kdo informace poskytuje, na jejich pořízení a analýzu vynaložit nemalé úsilí a náklady.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 199

Organizace se rozhodla snížit náklady a nahradit lokální Exchange servery v každé zemi řešením Office365. Jaké toto řešení představuje riziko?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 198

Aby proces řízení rizik v organizaci fungoval skutečně efektivně, tak do řízení rizik musí být zapojeni


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Honeypot a honeynet je obousečná zbraň

Honeypot a honeynet je server nebo dokonce celá síť fungující jako návnada, která by hackera měla zaujmout a na nějakou dobu i zaměstnat.

Jedná se tedy o specifickou formu bezpečnostního opatření, které v sobě ale skrývá i určitá rizika.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 197

Poté co jsou kvantifikována všechna rizika, tak by mělo dojít k jejich


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 196

Cílem řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek