SMARTER cíle, kterých je radost dosahovat

V jednom starším příspěvku jsem se věnoval definici SMART cílů, v tomto příspěvku se podíváme na cíle ještě chytřejší.

A jeden by si myslel, že chytřejší ty cíle snad už ani být nemohou. A přitom stačí přidat jen ER a nebýt amatér.

celý článek

Otázka č. 101

Nejspolehlivější metoda jak zabránit krádeži informací ze strany zaměstnance je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 100

Pokud jde o nastavení FAR a FRR pro přístup do datacentra, tak je lepší, když


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Proč agilní vývoj leckde selhává

Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad tím, proč agilní vývoj leckde selhává, a co je skutečnou příčinou tohoto selhání.

Rozhodně nechci pohanit agile. On totiž selhává i ten vodopád, jenže od toho agile se jaksi naivně očekávalo, že určité problémy vyřeší. A on je nevyřešil a naopak je ještě více odhalil a poukázal na ně.

celý článek

Otázka č. 99

Jaké bezpečnostní opatření kromě biometrie by měl manažer bezpečnosti zavést, aby měl jistotu, že do datového centra vstupují jen oprávněné osoby?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 98

Jaké bezpečnostní opatření by měl manažer bezpečnosti zavést, aby měl jistotu, že do datového centra vstupují jen oprávněné osoby?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Řízení rizik: registr rizik

Registr rizik by měl obsahovat všechna rizika, která byla doposud ve vaší organizaci identifikována, analyzována a kvantifikována.

Samotný registr rizik může mít podobu jednoduchého spreadsheetu, ale stejně tak se může jednat o databázi, která se aktualizuje prostřednictvím webové aplikace. Dále uvádím, co by měl registr rizik obsahovat.

celý článek

Otázka č. 97

Integrita může být nejlépe zajištěna


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 96

Integrita je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 95

Důvěrnost je zajištěna, pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek