Kvalitativní nebo kvantitativní analýza rizik?

Občas můžeme narazit na otázku, zda je lepší provádět analýzu rizik kvantitativní anebo kvalitativní.

Problém je, že na tuhle otázku jednoznačně nelze odpovědět, protože každý přístup je vhodné použít v trochu jiné situaci.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 215

Při vytváření bezpečnostní politiky by měl manažer bezpečnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zaměstnanci mají na svědomí až 80 % bezpečnostních incidentů

Z mnoha bezpečnostních reportů vyplývá, že až za 80 % bezpečnostních incidentů mohou samotní zaměstnanci organizace.

Není až tak podstatné, jestli to je přesně 80 % či více, ale že je to poměrně velké číslo.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 214

Při vytváření standardů a instrukcí je důležité, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 213

Při návrhu a vytváření bezpečnostní politiky je nejdůležitější, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 212

Vzorec pro výpočet rizika ve tvaru riziko=hrozba x zranitelnost x dopad říká, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak by měla být od sebe ideálně vzdálená datová centra a prvky kritické infrastruktury?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože to vyplývá z konkrétních hrozeb, kterým by tato centra mohla být vystavena.

A nejde jen o datová centra, ale i záložní lokality, prostory, ve kterých jsou uložena záložní média a prvky kritické infrastruktury, dále jen lokality.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 211

Cílem řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Integrované řízení podnikových rizik – 2. díl

V rámci integrovaného řízení podnikových rizik potřebujeme vrcholovému managementu zobrazit nějaký ten dashboard, aby viděl, jak na tom je.

A zobrazovat bychom měli jak aktuální stav, tedy jaká je celková expozice rizika, tak i trend, tedy jak se riziko vyvíjí.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 210

V jaké fázi SDLC by měla být zapojen útvar bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek