Otázka č. 137

Jaký je nejbezpečnější způsob předání prvotního hesla uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Řízení kontinuity podnikání

Tento příspěvek se zabývá vztahem mezi řízením rizik a řízením kontinuity podnikání.

V prvé řadě je třeba uvést, že rizika řídíme proto, abychom zajistili kontinuitu podnikání a tedy i naplnění mise a vize organizace a úspěšně překonali nejrůznější havárie, ke kterým může dojít v důsledku selhání jednotlivce, působení vyšší moci anebo kybernetického útoku.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 136

Jaká technika je použitelná pro identifikaci scházejících bezpečnostních opatření


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 135

Jak prověřit, že je systém nakonfigurován rozporu se standardem?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 134

Co nejlépe prověří bezpečnost systému před útoky z internetu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Mikroslužby a rizika s nimi spojená

Mikroslužby (microservices) jsou většinou menší, zpravidla jednoúčelové aplikace komunikující spolu prostřednictvím výměny zpráv.

Vycházejí z filozofie Linuxu, a to dělat jen jednu věc, ale zato pořádně. Snáze se vyvíjí, testují, spravují a mění.

celý článek

Otázka č. 133

Jaká technika je nejvhodnější pro identifikaci zranitelností ve webové aplikaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 132

Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Rychlé zhodnocení metodiky Open FAIR

Metodika Open Factor Analysis of Information Risk, zkr. Open FAIR poskytuje návod, jak provést analýzu informačních rizik, nic víc od ní ale nečekejte.

Na řízení rizik v celém jejich životním cyklu jsou tady jiné, vhodnější metodiky, např. M_o_R, takže jestliže proces řízení rizik ve vaší organizaci zavedený ještě nemáte, začněte nejdříve s ním, než vám začne management řídit rizika kreativně.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 131

Co je základní komponentou každého bezpečnostního programu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek