Otázka č. 163

Který z následujících není příkladem zranitelnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Vulnerability management: aktuální trend v řízení technických zranitelností

Ukazuje se, že při řízení technických zranitelností se do budoucna neobejdeme bez hodnocení rizik vyplývajících z daných zranitelností, tzv. risk based vulnerability management.

Je tomu tak proto, že jak počet zranitelností roste, tak se již nelze rozhodovat o jejich zvládání jen na základě jejich CVSS base skóre.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 162

Objevila se kritická zranitelnost, co by měl manažer bezpečnosti udělat jako první?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 161

Bylo identifikováno několika různých zranitelností, co by měl manažer bezpečnosti udělat?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Proč využít k posouzení rizik expertní tým

Expertní tým hraje v procesu posuzování rizik, a nejen v něm, hlavní roli.

V praxi se však bohužel často setkáváme se snahou ušetřit na mzdových nákladech a nahradit expertní tým jedním expertem, na kterého je přenesena veškerá odpovědnost za identifikaci, analýzu i hodnocení rizik. Což je samozřejmě špatně.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 160

Jaká je nevýhoda zip a dalších archivů chráněných heslem?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 159

Watering hole je technika


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 158

Pro vzdálený přístup je nejvhodnější zavést


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Cyber threat management: faktory ovlivňující počet kybernetických útoků

Pojďme se společně zamyslet nad tím, co ovlivňuje a nadále i bude podstatným způsobem ovlivňovat počet kybernetických útoků.

Jednou větou, byť možná trochu na úkor přesnosti, by se dal stav, ve kterém se nacházíme, formulovat asi nějak takto.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 157

Vulnerability sken by měl identifikovat


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek