Otázka č. 170

Bezpečnostní opatření zpravidla zvyšují


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 169

Bezpečnostní opatření vždy snižují


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 168

Analýza rizik může být poznamená značnou míry subjektivity, který z faktorů je jí zpravidla poznamenán nejvíce?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 167

Co především musí být v rámci analýzy rizik zohledněno?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Reactive, proactive a predictive risk management

Ohledně těchto přístupů k řízení rizik není úplně jasno, a nepíše se o nich dokonce ani v žádném mezinárodním standardu.

Nicméně my si tyto přístupy k posuzování rizik můžeme definovat přibližně nějak takto:

Štítky:
celý článek

Otázka č. 166

Analýza rizik by měla být prováděna


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 165

Kdo by měl podporovat a požadovat provedení analýzy rizik v organizaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 164

Kdo by měl provést analýzu bezpečnostních rizik v organizaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Breach lifecycle se nám opět o něco prodloužil

V průměru 287 dní trvá organizaci, než se vypořádá s útočníkem, který pronikl do její sítě.

A ještě horší na tom je, že počet dní od průniku do detekce se pohybuje kolem 212 dní a zbylých 75 dní je pak potřebných na obnovu provozu.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 163

Který z následujících není příkladem zranitelnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek