Otázka č. 22

Co je charakteristické pro centrální řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 21

První krok při vytváření programu řízení informační bezpečnosti je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Nová média, názorové bubliny a profesionální žurnalistika: information warfare

Fake news se řízeně uvolňují v rámci informační války (information warfware, zkr. IW).

Především za účelem prosazování vlastních zájmů a dosahování strategických politických a hospodářských cílů, kdy dochází k ovlivňování veřejného mínění anebo určité skupiny osob.

Rubrika: Ostatní
celý článek

Otázka č. 20

Efektivní fungování programu informační bezpečnosti závisí především na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 19

Pro úspěšné prosazení programu informační bezpečnosti je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Cyber resilience: Dwell time

Dwell time je doba, po kterou je útočník schopen zcela bez povšimnutí operovat v počítačové síti oběti.

Přičemž čas se začíná odpočítávat od okamžiku úspěšné kompromitace cíle a končí zjištěním, že došlo k napadení systému.

Rubrika: Bezpečnost
celý článek

Otázka č. 18

Co musí být uvedeno v politice informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Bezpečnostní politika robotů

Cílem tohoto příspěvku je pokusit se definovat základní bezpečnostní pravidla pro automatizaci procesů pomocí robotů (Robotic Process Automation, zkr. RPA).

Nebudu se zde však zabývat třemi základní zákony robotiky, které jsou platné již několik desítek let, a teprve nyní, když se začínají stále více prosazovat autonomní systémy postavené na strojovém učení, někdy též vydávaném za umělou inteligenci, se začíná řešit, jak je implementovat, nýbrž konkrétními bezpečnostními opatřeními, která byste měli zavést.

Rubrika: Bezpečnost
celý článek

Otázka č. 17

Kdo by měl schválit plán řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 16

Cílem bezpečnostní osvěty je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Rubrika: Certifikace
celý článek