CC aneb Certified in Cybersecurity

Certified in Cybersecurity, dále jen CC, je základní bezpečnostní certifikace od společnosti (ISC)2, kterou je možné absolvovat bez poplatku, což je super.

A zdarma je možno absolvovat i stejnojmenný on-line kurz, který by vás měl na tuto zkoušku připravit. Přípravný kurz CC, který je dostupný po registraci na stránkách (ISC)2 se skládá z 5 modulů, v rámci kterých jsou vysvětleny základní pojmy.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 231

Nasazení antimalware řešení je příklad jakého způsobu zvládání rizika?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 230

Co je základním elementem rizika?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 229

Kvantitativní analýza rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak na vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní osvěta (security awareness), trénink (training) a vzdělávání (education) představují tzv. vzdělávací kontinuum (learning continuum).

Ostatně takto to formuloval NIST ve své publikaci SP 800-16 Information Technology Security Training Requirements již v roce 1989.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 228

Důvod, proč se management může rozhodnout, že nebude snižovat riziko, které překračuje jeho risk apetit, je ten, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Řízení rizik umělé inteligence

Byť jsou k dispozici nejrůznější návody pro řízení rizik informačních systémů, tak AI systémy jsou v lecčems jedinečné, především ve své nepředvídatelnosti, neboť jsou trénovány nad daty, která se mohou měnit a dále se pak samy mění na základě interakce s lidmi.

NIST zveřejnil řadu dokumentů týkajících se řízení rizik umělé inteligence. Klíčový je pak rámec pro řízení rizik umělé inteligence AI RMF 1.0 z ledna 2023.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 227

Jaká technika by měla být při omezeném rozpočtu použita k rozhodnutí o vhodném bezpečnostním opatření?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 226

Bezpečnostní politika by měla být založena na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Microsoft Teams: týmová spolupráce je super, ale…

Microsoft Teams jako platforma pro skupinovou komunikaci je naprosto super, ovšem málokdo si uvědomuje, jak snadno může být zneužita.

Ostatně jako jakýkoliv jiný prostředek umožňující komunikaci a výměnu zpráv mezi uživateli.

Štítky:
celý článek