Otázka č. 215

Při vytváření bezpečnostní politiky by měl manažer bezpečnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zaměstnanci mají na svědomí až 80 % bezpečnostních incidentů

Z mnoha bezpečnostních reportů vyplývá, že až za 80 % bezpečnostních incidentů mohou samotní zaměstnanci organizace.

Není až tak podstatné, jestli to je přesně 80 % či více, ale že je to poměrně velké číslo.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 214

Při vytváření standardů a instrukcí je důležité, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 213

Při návrhu a vytváření bezpečnostní politiky je nejdůležitější, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 212

Vzorec pro výpočet rizika ve tvaru riziko=hrozba x zranitelnost x dopad říká, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak by měla být od sebe ideálně vzdálená datová centra a prvky kritické infrastruktury?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože to vyplývá z konkrétních hrozeb, kterým by tato centra mohla být vystavena.

A nejde jen o datová centra, ale i záložní lokality, prostory, ve kterých jsou uložena záložní média a prvky kritické infrastruktury, dále jen lokality.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 211

Cílem řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Integrované řízení podnikových rizik – 2. díl

V rámci integrovaného řízení podnikových rizik potřebujeme vrcholovému managementu zobrazit nějaký ten dashboard, aby viděl, jak na tom je.

A zobrazovat bychom měli jak aktuální stav, tedy jaká je celková expozice rizika, tak i trend, tedy jak se riziko vyvíjí.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 210

V jaké fázi SDLC by měla být zapojen útvar bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Nově pod pod licencí Creative Commons

Náš internetový magazín je nyní šířen pod licencí Creative Commons a je archivován Národní knihovnou České republiky jako výběrový český zdroj určený k pravidelné a dlouhodobé archivaci s cílem uchování jeho obsahu pro budoucí historické a výzkumné účely.

celý článek