Otázka č. 150

Organizace uzavřela smlouvu s třetí stranou, která pro ni zajišťuje běh jejího účetního systému. Jaký požadavek je nejdůležitější uvést ve smluvě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zvládání rizik a arogance moci

Akceptace rizik patří mezi manažery k nejoblíbenější metodě zvládání rizik. Jak by také ne, když je stačí jen formálně odsouhlasit.

Problém nastává v okamžiku, kdy management není ochoten udělat ani to a bez ohledu na výši rizika se rozhodnutí ohledně volby vhodné metody zvládání rizika vyhýbá a vyhýbá se dokonce i diskusi o tomto riziku.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 149

Jaký je nejčastější způsob řízení přístupu v malých firmách?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 148

Jaký je nejúčinnější způsob řízení přístupu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 147

Jaká je nejúčinnější ochrana před nežádoucím sdílením informací mezi uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Strategický management: analýza hodnototvorného řetězce – 2. díl

Možná jste si už v minulém dílu všimli, že jsem vyčlenil řízení rizik jako samostatnou podpůrnou činnost.

Tak jak jsou organizace stále více závislé na informačních a operačních technologiích, tak narůstá význam analýzy hodnototvorného řetězce organizace i z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 146

Nejspolehlivější metoda jak zajistit, že externisté nedostanou nevhodné přístupy je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 145

Jestliže pro vyřešení problému programátor potřebuje přístup do produkčního systému, tak je nutné


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zvládání rizik: zvyšování rizika

Zvyšování rizika je ne moc známá metoda zvládání rizik, která spočívá ve zvýšení reziduálního rizika.

Jde o to, že organizace se rozhodne snížit inherentní riziko zavedením vhodných bezpečnostních opatření organizační a technické povahy, ovšem po určité době dospěje k závěru, že je dál podporovat nebude, a že je zruší.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 144

Kdo je odpovědný za řízení přístupu k business datům?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek