Otázka č. 189

Kvantitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Problematické postavení CISO v hierarchii organizace

Cílem tohoto příspěvku je nastínit problematiku začlenění CISO v hierarchii organizace.

V zásadě zde máme dva základní modely organizačního začlenění CISO v hierarchii organizace. CISO mající sice C v názvu pozice, ale zanořen hluboko v organizační struktuře a pak CISO jako člen vrcholového vedení.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 188

Kvalitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 187

Pokud jsou jednotlivé systémy na sobě vzájemně závislé, říkáme, že se jedná o těsnou integraci a v takovém případě můžeme hovořit o


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 186

Sekundární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 185

Primární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 184

Kritičnost a citlivost aktiv je možné určit na základě


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Hodnocení bezpečnostních řešení dle MITRE Engenuity ATT&CK

Tento článek se zamýšlí nad tím, jak přistoupit k hodnocení bezpečnostních řešení dle MITRE, a jak interpretovat výsledky hodnocení.

Na stránkách MITRE jsou uvedeny taktiky a techniky, které jsou zpravidla používány v rámci vedení kybernetických útoků.

Štítky: ,
celý článek

Řízení rizik a KRI

Když přijde řeč na řízení rizik, tak nemůžeme opomenout ani indikátory klíčových rizik, někdy též klíčové indikátory rizika, v originále Key Risk Indicators, zkr. KRI.

Co je to KRI, k čemu slouží, kdo a jak jej stanovuje, o tom všem je tento příspěvek.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 183

Jaká data budou mít nejspíš nejvyšší hodnotu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek