Otázka č. 177

Co bude největším rizikem pro zpravodajskou službu a její HR systém?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 176

Co bude největším rizikem pro nemocnici provozující nemocniční systém s daty pacientů?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 175

Co bude největším rizikem pro elektrárnu provozující SCADA systém?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Lesk a bída HR v ČR: Za únikem většiny informací stojí samotní zaměstnanci

Byť nás média neustále informují o únicích informací, za kterými stojí nejrůznější organizované skupiny, tak drtivou většinu úniků informací mají stále na svědomí samotní zaměstnanci.

Ti jsou nejslabším článkem celého systému, a nezdá se, že by tomu v dohledné době mělo být jinak.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 174

Co bude největším rizikem pro společnost provozující velký e-shop?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Integrované řízení podnikových rizik

O integrovaném řízení podnikových rizik se hodně mluví, ovšem málokdo jej dělá, a jen pár expertů jej skutečně ovládá.

Řízení podnikových rizik (Enterprise risk management, zkr. ERM) by mělo přinést komplexní a konsolidovaný pohled na všechna rizika napříč organizací. Někdy se proto též hovoří o integrovaném řízení rizik (Integrated Risk Management, zkr. IRM), kdy je na rizika nahlíženo z pohledu celé organizace.

celý článek

Otázka č. 173

Co bude největším rizikem pro společnost zabývající se vývojem nových technologií a provozující informační systém?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 172

Náklady na opatření by neměly překročit


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 171

Výběr bezpečnostních řešení by měl být založen na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Aktivní obrana nebo protiútok? – 3. díl

V rámci probíhající hybridní války roste riziko přelití válečného konfliktu i do zemí, které s konfliktem původně neměly nic společného.

To je dáno především postupující globalizací a využíváním společné infrastruktury, technologií a produktů, které mohou být napadeny. Riziko napadení pak roste s mírou zapojení dané země do válečného konfliktu, a vyjádřením podpory, ať už přímé či nepřímé.

Štítky:
celý článek