Otázka č. 134

Co nejlépe prověří bezpečnost systému před útoky z internetu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Mikroslužby a rizika s nimi spojená

Mikroslužby (microservices) jsou většinou menší, zpravidla jednoúčelové aplikace komunikující spolu prostřednictvím výměny zpráv.

Vycházejí z filozofie Linuxu, a to dělat jen jednu věc, ale zato pořádně. Snáze se vyvíjí, testují, spravují a mění.

celý článek

Otázka č. 133

Jaká technika je nejvhodnější pro identifikaci zranitelností ve webové aplikaci?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 132

Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Rychlé zhodnocení metodiky Open FAIR

Metodika Open Factor Analysis of Information Risk, zkr. Open FAIR poskytuje návod, jak provést analýzu informačních rizik, nic víc od ní ale nečekejte.

Na řízení rizik v celém jejich životním cyklu jsou tady jiné, vhodnější metodiky, např. M_o_R, takže jestliže proces řízení rizik ve vaší organizaci zavedený ještě nemáte, začněte nejdříve s ním, než vám začne management řídit rizika kreativně.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 131

Co je základní komponentou každého bezpečnostního programu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Nová média, názorové bubliny a profesionální žurnalistika: řízené uvolňování informací

V rámci vedení hybridní války hraje svoji nezanedbatelnou roli i řízené uvolňování informací, a ne nutně zjevně nepravdivých nebo zavádějících, ale i naprosto pravdivých.

A nejde jen o to, kdy, ale i kde jsou dané informace zveřejněny, jaký je použit font, barvy, obrázky, jaké jsou v článku odkazy, jaké se zobrazují reklamy a konečně jaké dané médium nabízí další související články a obsah, tedy jaké články našemu článku předchází a jaké jej následují.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 130

Výjimka z politiky by měla být udělena pokud


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 129

Webová stránka opatřená certifikátem a ikonkou zámečku značí, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Aktivní obrana nebo protiútok? – 2. díl

V minulém dílu jsme si definovali zásadní problém a to kybernetický útok přicházející z jiného státu.

V tomto příspěvku se podíváme, jak by mohla ČR, a potažmo i jakákoliv jiná malá otevřená ekonomika na tento kybernetický útok reagovat.

Štítky:
celý článek