Kybernetická bezpečnost: základní fyzická bezpečnostní opatření

Návrh fyzických bezpečnostních opatření se odvíjí od postavení organizace na trhu, jejího poslání a hrozeb, kterým je vystavena.

Předpokladem je vždy rozčlenění objektu na zóny, ve kterých se může pohybovat veřejnost, kde dochází ke střetu mezi zaměstnanci a veřejností, a dále pak zóny, kde se mohou pohybovat jen zaměstnanci a konečně i zóny, kde se může pohybovat jen vybraná skupina zaměstnanců, např. výpočetní středisko.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 236

V případě krizové situace, kdy se realizuje IRP, DRP, BCP je při nasazení změny


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 235

Řídící výbor by měl být složen ze zástupců útvaru


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 234

Proces řízení rizik je nejefektivnější, když


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 233

Největším stupněm subjektivity je poznamenáno hodnocení


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Řízení rizik umělé inteligence – 2. díl

Byť se teď o AI hodně mluví a najednou je na ní každý expert, tak přesto ve většině organizací není AI ani řádně definována a je za ní považováno cokoliv.

Že není sepsána politika, standardy a směrnice pro používání AI, a nejsou ani identifikována a řízena rizika AI, není snad ani potřeba dodávat. Pojďme se proto podívat na konkrétní rizika AI, která můžeme rozdělit do několika skupin.

Štítky:
celý článek

Je důvěrnost, integrita a dostupnost dostačující? Dle NÚKIB ano.

V rámci veřejného připomínkování návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti jsem opět otevřel téma týkající se dostatečnosti CIA modelu a navrhoval jsem zvážit adoptování Parkerian hexad modelu.

Ten kromě důvěrnosti, integrity a dostupnosti pracuje ještě s atributy neodmítnutelnosti, užitečnosti a vlastnictví.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 232

Jestliže k dané hrozbě dochází spíše zřídka, ale má značný dopad, tak je vhodnou metodou zvládání tohoto rizika


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

CC aneb Certified in Cybersecurity

Certified in Cybersecurity, dále jen CC, je základní bezpečnostní certifikace od společnosti (ISC)2, kterou je možné absolvovat bez poplatku, což je super.

A zdarma je možno absolvovat i stejnojmenný on-line kurz, který by vás měl na tuto zkoušku připravit. Přípravný kurz CC, který je dostupný po registraci na stránkách (ISC)2 se skládá z 5 modulů, v rámci kterých jsou vysvětleny základní pojmy.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 231

Nasazení antimalware řešení je příklad jakého způsobu zvládání rizika?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek