Otázka č. 192

Kdo by měl mít hlavní slovo v hodnocení rizik?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 191

Jestliže je reziduální riziko dále sníženo, tak je pravděpodobné, že bude


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 190

Největším rizikem pro ty co spoléhají na PKI může být


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 189

Kvantitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Problematické postavení CISO v hierarchii organizace

Cílem tohoto příspěvku je nastínit problematiku začlenění CISO v hierarchii organizace.

V zásadě zde máme dva základní modely organizačního začlenění CISO v hierarchii organizace. CISO mající sice C v názvu pozice, ale zanořen hluboko v organizační struktuře a pak CISO jako člen vrcholového vedení.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 188

Kvalitativní analýza rizik je vhodná tam, kde je dopad nebo pravděpodobnost hrozby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 187

Pokud jsou jednotlivé systémy na sobě vzájemně závislé, říkáme, že se jedná o těsnou integraci a v takovém případě můžeme hovořit o


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 186

Sekundární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 185

Primární aktiva jsou zpravidla


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 184

Kritičnost a citlivost aktiv je možné určit na základě


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek