Otázka č. 198

Aby proces řízení rizik v organizaci fungoval skutečně efektivně, tak do řízení rizik musí být zapojeni


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Honeypot a honeynet je obousečná zbraň

Honeypot a honeynet je server nebo dokonce celá síť fungující jako návnada, která by hackera měla zaujmout a na nějakou dobu i zaměstnat.

Jedná se tedy o specifickou formu bezpečnostního opatření, které v sobě ale skrývá i určitá rizika.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 197

Poté co jsou kvantifikována všechna rizika, tak by mělo dojít k jejich


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 196

Cílem řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

SoD aneb oddělení odpovědností

Cílem oddělení odpovědností (Segregation nebo také Separation of Duties, zkr. SoD) je minimalizovat riziko zneužití přístupu k datům a funkcím systému.

Je nasnadě, že když jeden zaměstnanec zastává vícero rolí, tak je zde vyšší riziko podvodu ze strany tohoto zaměstnance anebo zneužití tohoto účtu někým jiným.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 195

Poslední krok v rámci řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 194

První krok v rámci řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Analýza rizik v rámci SDLC

Je určitý rozdíl, když provádíte analýzu rizik již existujícího nebo nově vyvíjeného systému.

V obou případech byste měli začít stanovením kontextu, tedy ujasněním, kdo daný systém provozuje nebo bude provozovat, k čemu daný systém slouží nebo bude sloužit, a konečně jaké služby a informace poskytuje anebo bude poskytovat a komu.

celý článek

Otázka č. 193

První krok v rámci řízení rizik je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 192

Kdo by měl mít hlavní slovo v hodnocení rizik?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek