Otázka č. 155

Pokud jde o záložní datové centrum, tak to by mělo


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Nový trend ve vývoji bankovního malware v roce 2021

Inicializační vektor útoku je v zásadě již několik let stejný, takže o nějakém novém trendu nelze úplně hovořit.

Je zde však patrný pokles v kompromitaci koncových zařízení s Windows a ovládnutí internetového bankovnictví v prohlížeči. Nadále se však můžeme setkat s phishingem, vishingem, smshingem a trojanizovanými aplikacemi.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 154

Který typ záložního datového centra skýtá největší záruky?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak efektivně zvládat rizika

V anglosaské literatuře se fáze zvládání rizik označuje jako risk treatment, risk response anebo také risk control.

Buď jak buď, v této fázi je nutné učinit několik kroků, které v konečném důsledku rozhodnou o tom, jak efektivní ono zvládání rizik ve vaší organizaci nakonec bude. Na některé z nich se však bohužel velice často zapomíná.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 153

Kdy je organizace nejzranitelnější?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 152

Princip oddělení pravomocí je narušen v okmažiku, kdy do produkční databáze a tabulky obsahující oprávnění jednotlivých uživatelů má právo zápisu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Není možné se soustředit jen na ochranu klíčových aktiv

V rámci posouzení rizik se snažíme vždy nejprve identifikovat klíčová aktiva a hrozby, které na ně působí a následně zavést vhodná bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

Na první pohled se takovýto přístup jeví jako velice efektivní, protože co jiného bychom měli chránit než aktiva, která nám generují většinu našeho zisku. Jenže je to krapet složitější.

celý článek

Otázka č. 151

Co je nejdůležitější při ukončení pracovního poměru?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 150

Organizace uzavřela smlouvu s třetí stranou, která pro ni zajišťuje běh jejího účetního systému. Jaký požadavek je nejdůležitější uvést ve smluvě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zvládání rizik a arogance moci

Akceptace rizik patří mezi manažery k nejoblíbenější metodě zvládání rizik. Jak by také ne, když je stačí jen formálně odsouhlasit.

Problém nastává v okamžiku, kdy management není ochoten udělat ani to a bez ohledu na výši rizika se rozhodnutí ohledně volby vhodné metody zvládání rizika vyhýbá a vyhýbá se dokonce i diskusi o tomto riziku.

Štítky:
celý článek